nejen 50. výročí založení hvězdárny v Sezimově Ústí

 

  • František Pešta se narodil 3. března 1905 v Písku. (110 let)
  • Důležitým krokem pro vznik hvězdárny v Sezimově Ústí bylo založení astronomického kroužku v roce 1950(65 let)
  • V roce 1963 začaly první přípravné práce a zajišťování finančních prostředků na stavbu hvězdárny.
  • Stavba, na které se především podíleli místní obyvatelé a vojáci z táborské posádky, byla zahájena v červnu 1964. 
  • Slavnostní otevření hvězdárny bylo 6. června 1965. (50 let)

 

Dne 10. 10. 2015 připravili členové Hvězdárny Františka Pešty v Sezimově Ústí rozsáhlou oslavu 50. výročí otevření své observatoře. Jak nás hned v úvodu upozornil dlouholetý vedoucí hvězdárny Petr Bartoš, datum oslav nebylo vybráno náhodně. Ale zcela v duchu cimrmanovské poučky, že důležité historické milníky se mají odehrávat ve snadno zapamatovatelných časových okamžicích. Ke skutečnému otevření sezimovské hvězdárny došlo o něco dříve, shodou okolností i toto datum naplňuje zmíněnou tezi: stalo se tak 6. 6. 1965. 

Hosté byli přivítáni výstavou z dílny astronomického kroužku (lineární urychlovač částic), bohatým občerstvením a především poutavou přednáškou Petra Bartoše o historii hvězdárny. Ve své prezentaci měl z čeho vybírat - k tomuto výročí totiž napsal výpravnou publikaci Astronomie v Sezimově Ústí a František Pešta, kterou v rámci oslav pokřtil tehdejší předseda závodního výboru a organizátor stavebních prací pan Václav Kalina.

Hvězdárna Františka Pešty v Sezimově Ústí spadá rokem vzniku do druhé poválečné vlny výstavby lidových (veřejných) hvězdáren.  Ve společnosti byla silná poptávka po astronomickém poznání vyvolaném zejména úspěchy kosmonautiky a tak mnohé žádosti astronomických nadšenců o finanční dotaci na stavbu hvězdárny padly na úrodnou půdu. Vybudovat novou hvězdárnu bylo tehdy možné pouze pod patronátem tzv. závodních výborů jednotlivých státních podniků.

Nápad, projekt, organizace výstavby, zajištění stavebního personálu a mnohdy i potřebné vybavení včetně hlavního dalekohledu však téměř bez výjimky ležely na bedrech toho, kdo s nápadem nové hvězdárny přišel. Od dob steplingových se mnoho nezměnilo. A jak mi řekl pan Václav Kalina: „Při objednávání stavebních prací a jejich fakturaci jsem stál pořád jednou nohou v kriminále. Mohl jsem vyplatit maximálně 8 Kčs za hodinu práce. Ale takového řemeslníka byste v Čechách nenašel. Minimum bylo dvacet, v opačném případě se s vámi nikdo nebavil. Tak jsem musel sehnat přátele, na které jsem ten rozdíl mohl napsat. Jinak by nic nebylo.”

Být zakladatelem hvězdárny znamenalo i v roce 1965 zvládnout mnoho profesí najednou: od mediátora přesvědčujícího svého zaměstnavatele k nemalé investici, přes stavbyvedoucího, prosebníka svých přátel o práci zdarma až po vedoucího nové hvězdárny, který ji vymýšlel měsíční program a zajišťoval pravidelnou činnost. Bez nároku na honorář

a obvykle jen ve svém volném čase. Právem se tedy jména zakladatelů v několika případech stala součástí názvu jimi vybudovaných hvězdáren jako poděkování za veliké úsilí vynaložené při vzniku a provozu v prvních letech činnosti. A nejinak je tomu i v případě Hvězdárny Františka Pešty v Sezimově Ústí.   

V pokročilém odpoledni se program oslav přenesl do nedalekého kinosálu, kde na účastníky oslav čekaly tři zajímavé výstavy - Astronomie v Sezimově Ústí, Strkovské meteority a Poezie vesmíru. Vrcholem oslav se pak stal triptych úchvatných astronomických přednášek Jiřího Grygara (Knihy a hvězdy), Pavla Spurného (Bolidy a pády meteoritů) a Petra Horálka (Lovy skvostů temné oblohy).    

Štěpán Ivan Kovář

 

Oslavy HFP 50.

 

6. června 2015 

Setkání s pamětníky za účasti téměř 30 členů hvězdárny, pamětníků Františka Pešty  a účastníků výstavby hvězdárny v letech 1964-5.

 

 10. října 2015   

Slavnostní setkání téměř 40 členů hvězdárny a pozvaných hostů, slavnostní křest knihy Astronomie v Sezimově Ústí a František Pešta a odhalení pamětní desky planetky Grygar na počest čestného člena hvězdárny Jiřího Grygara.

Vernisáž trojvýstavy (Astronomie v Sezimově Ústí, Strkovské meteority, Poezie vesmíru) ve vestibulu kina Spektrum, následovaná trojicí přednášek v křesle pro hosta s Jiřím Grygarem, Pavlem Spurným a Petrem Horálkem za účasti více jak 120 posluchačů v kinosále Spektrum.

Závěr dne proběhl ve znamení premiéry filmu Marťan a při pozorování zatažené noční oblohy na hvězdárně.

 

11. října 2015

Závěr oslav patřil dnu otevřených dveří na hvězdárně, který využilo téměř 200 návštěvníků.

 

podrobnosti zde

 

Publikace

Publikace nehodnotí pouze posledních 50 let hvězdárny, ale i rozsáhlé aktivity a bohatý život jejího zakladatele, doplnění studie o pádu Strkovských meteoritů roku 1753, založení Podkarpatské astronomické společnosti Fr. Peštou a obsahuje i spousta dalších zajímavostí.