Pro školy

 

BESEDY 

- Jak se pozoruje obloha
- Život mimo Zemi
- Výzkum Marsu
- Kosmonautika
- Sluneční aktivita
- Zatmmění Slunce a Měsíce
- Lidé na Měsíci 

besedy mohou probíhat od 16 do 22 hodin v budově hvězdárny, je možné je spojit s večerním nebo odpoledním pozorováním 

 

VEČERNÍ POZOROVÁNÍ 

- Pozorování planet
- Pozorování Měsíce
- Pozorování noční oblohy
- Pozorování meteoritů 

večerní pozorování je možné uskutečnit nejdříve 1-2 hodiny po západu Slunce a pouze za jasného počasí
viditelnost objektů je možné ověřit na tel. (viz.níže) 

 

ODPOLEDNÍ POZOROVÁNÍ 

- Pozorování Slunce 

pozorování mohou probíhat od 14 hodiny do cca 1 hodiny před západem Slunce pouze za jasného počasí 

 

VÝUKOVÉ POŘADY 

- Sluneční soustava
- Výzkum sluneční soustavy
- Základy kosmologie
- Základy kvantové fyziky
- Optické přístroje a lasery

pořady mohou probíhat od 16 do 22 hodin v budově hvězdárny, je možné je spojit s večerním nebo odpoledním pozorováním 

 

KONZULTACE 

 
 

 

POZOR !! Na veškeré akce je nutné se min. týden předem objednat na tel. 602 422 166 , při objednávce je nutné specifikovat věkovou kategorii a počet dětí

 

Vstupné smluvní (cca 10,-Kč/dítě), ped.dozor zdarma!