Stav hvězdárny k roku 2015

 

Rekonstrukcí v roce 2014 byla provedena přístavba přední části objektu, která vyřešila problematiku šatny, ukládání přenosných dalekohledů a zlepšení bezpečnosti v prostoru před objektem. 

 

pohled od Jihu                                               pohled od Severu

 

pohled od Východu                                          pohled od Západu

 

 

změna uspořádání při přístavbě zádveří v roce 2014