Znovuzrození Pražského orloje

Znovuzrození Pražského orloje

 

Parametry publikace

Sezimovo Ústí, říjen 2020
Vydává    © Hvězdárna Františka Pešty

Autor textů    Petr Skála

Editoři    Petr Bartoš, Štěpán Ivan Kovář

DTP     Petr Bartoš

Tisk     Hvězdárna Františka Pešty

ISBN tištěné verze    978-80-88281-15-3

Autor textů Petr Skála
Editoři Petr Bartoš, Štěpán Ivan Kovář
Jazykové korektury
DTP Petr Bartoš
Tisk Hvězdárna Františka Pešty
ISBN tištěné verze 978-80-88281-15-3

Cena: 35,- Kč (prodejní koncová cena) 


Elektronická verze

download >  HFP-2020 - Znovuzrození orloje.pdf (2265048)

ISBN elektronické verze  978-80-88281-16-0

 

 

Obsah

Úvodní slovo 3
Pražský orloj 4
Orloj jako hodiny a astroláb 5
Orloj jako kalendář 6
Původní podoba orloje 8
Orlojník Jan Táborský 10
Orloj po 16. století 12
Velká oprava orloje v 19. století 13
Úpravy ve 20. století 15
Požár v roce 1945 a současnost orloje 16
Pražský orloj v kontextu vývoje astronomických přístrojů 18
Ze závěrečné restaurátorské zprávy 25
O restaurování stroje a příslušenství pražského orloje a věžních hodin na věži staroměstské radnice 25
1. Restaurování kompletního původního stroje orloje z roku 1410 25
2. Chronometr z roku 1865 včetně samonatahovacího pohonu z roku 1948 30
3. Systém rozvodu tahové síly k pohyblivým částem soch 31
4. Demontáž a restaurování dřevěných soch na líci orloje 31
5. Mechanismus otáčení čtyřiadvacetníkem se strojem pohonu otáčení vačky z roku 1957 31
6. Mechanismus pohybu apoštolů, kompletní točny a okénka 31
7. Restaurování soch apoštolů 32
8. Kohout, měch kohouta s píšťalami a ventily 32
9. Mechanismus otáčení kalendářní deskou 33
10. Systém odbíjení a vyzvánění ve věžičce nad orlojem 34
11. Postranní skleněné ciferníky, ručkové stroje a ručky postranních ciferníků včetně systému rozvodu točivého momentu od stroje orloje k ciferníkům. 34
12. Astroláb 34
Restaurování kompletních hodin na věži staroměstské radnice 38
1. Hlavní hodinový stroj se skříní a podružné stroje za ciferníky 38
2. Paličkové stroje u cimbálů a systém rozvodu tahové síly 38
3. Ciferníky 39
Popis a identifikace akce 40
Doslov 42
Z Říše hvězd 43
Obsah 44