Zdeněk Sekanina - Jak jsem dělal vědu

Zdeněk Sekanina - Jak jsem dělal vědu

Parametry publikace

Sezimovo Ústí, říjen 2022
Vydává    © Hvězdárna Františka Pešty

Autor Zdeněk Sekanina

Editoři Petr Bartoš, Štěpán Ivan Kovář

Jazykové korektury Mgr. Hana Herrmanová 

Tisk Hvězdárna Františka Pešty

A5, 56 stran

ISBN 978-80-88281-17-7

Cena: 50,- Kč (prodejní koncová cena)

 

Elektronická verze

download >  sekanina-harvard-final.pdf (288652)

ISBN elektronické verze 978-80-88281-18-4

 

 
Milí čtenáři, nedávno jsem dostal zajímavé vzpomínky od svého někdejšího
kolegy ve studiu astronomie Zdeňka Sekaniny (třetím do mariáše je Luboš
Kohoutek, rovněž exulant pro změnu v Hamburku), jenž po sovětské invazi
odcestoval do USA k velikánovi americké meteorické a kometární astronomie
Fredovi Whippleovi a stal se jeho nejbližším respektovaným spolupracovníkem.
Působil tak řadu let na Harvardově observatoři, po roce 1980 přesídlil
do Kalifornie do Jet Propulsion Laboratory a tam dosud pracuje jako emeritní
astronom. Podle mého úsudku Zdeněk a Ivan Hubený jsou nejúspěšnější
exulanti, kteří jsou dosud v práci. Oba ve svých oborech (Sekanina ve fyzice
a dynamice komet a meziplanetární hmoty a Hubený v teorii hvězdných a
planetárních atmosfér) dosáhli světové proslulosti. Oba dva se k rodné vlasti
hlásí, pomáhali nám v době totality a také po ní. Sekanina i Hubený jsou zahraničními
členy Učené společnosti ČR. Zdeněk mi poslal vzpomínky, které jsou
ponejvíce vědecké, ale docela zajímavě líčí, jak se dělá dobrá věda. Jsem rád, že
tyto vzpomínky tímto počinem nachází cestu ke svému publiku a Zdeněk se
tak vrací do domácího prostředí.
Jiří Grygar