Západočeská pobočka

Západočeská pobočka

Profil na astro.cz / Stránky pobočky / Zpravodaj - archiv

 

Západočeská pobočka sdružuje zájemce o astronomii především z Plzeňského kraje. Na webových stránkách pobočky se snaží informovat členy o aktuálních astronomických novinkách (především zajímavostech pozorovatelných na obloze) i připravovaných a uskutečněných akcích pobočky. V průběhu roku jsou organizována setkání členů pobočky a dalších zájemců o astronomii (nazývané Astrovečer), zpravidla konané na hvězdárně v Plzni, pozorovací víkendy s přednáškami a poznávací zájezdy. Dále jsou organizovány expedice k pozorování tečných zákrytů hvězd Měsícem, zákrytů hvězd planetkami a úplných zatmění Slunce. Někteří členové pobočky jsou současně členy odborných sekcí ČAS a organizují např. pozorování Slunce, meteorů, proměnných hvězd a zákrytů v rámci pobočky.