Vesmírné sondy

Vesmírné sondy

 

Výstava čítající 5 panelů popisuje pět sond vyslaných do vesmíru, tedy za hranice Sluneční soustavy (Voyager 1 a 2, Pioneer 10 a 11, New Horizons). Výstava popisuje stva k červnu 2020.

 

 

V případě úspěchu dalších sond, bude výstava příslušně doplněna.

 

výstavu uspořádal: Hvězdárna Františka Pešty a Klub U Boudů
graficky sestavil: Petr Bartoš
autor fotografií: archiv, NASA, Internet
autor textů: Petr Bartoš za použití zdrojů: NASA, JPL, Wikipedie, Internet