Štefánikova hvězdárna a Česká astronomická společnost

Štefánikova hvězdárna a Česká astronomická společnost

 

Parametry publikace

Sezimovo Ústí, duben 2018

Vydává    © Hvězdárna Františka Pešty
Redakce   Petr Bartoš, Štěpán Kovář
Jazykové korektury  
DTP    Petr Bartoš
Tisk    Hvězdárna Františka Pešty
ISBN tištěné verze  978-80-906929-7-8

Cena: 35,- Kč (prodejní koncová cena)  

 
Elektronická verze

download >  Štefánikova hvězdárna a ČAS.pdf (2450924)

ISBN elektronické verze  978-80-906929-8-5