Sovětská kosmonautika - Marcel Grün

Sovětská kosmonautika - Marcel Grün

 

Název: Sovětská kosmonautika

Autor: Marcel Grün

Počet snímků: 37

Formát: film 35 CB

Rok výroby: 1977

Vyrobil: Hvězdárna v Teplicích

 

U příležitosti 60. výročí Velké říjnové socialistické revoluce si znovu připomínáme význam této události pro společenský a ekonomický vývoj světa. Zejména v tomto období, avšak i mimo ně, sledujeme úspěchy, jichž SSSR dosáhl ve všech odvětvích, mj. ve vědě a technice. Jedním z oborů, v nichž bylo dosaženo největšího a nejlépe patrného pokroku, je bezesporu výzkum vesmíru. byla to právě sovětská kosmonautika, která uskutečnila vypuštění první umělé družice v dějinách, a byl to sovětský občan, který jako první člověk vzlétl 'blíž ku hvězdám".
Abychom se mohli letos i v příštích letech seznámit s dosavadními sovětskými uspechy podrobněji a názorně, rozhodla se Hv zdárna v Teplicích vydat v roce 60. výročí USR dvojici diafilmů - S0VĚTSKÁ ASTRONOMIE a SOVĚTSKÁ KCSMONAUTIKA, jejichž autorem je ing. Marcel Grün. Diafilm má sloužit pro potřeby hvězdáren a planetári a, astronomických kroužků, lektorů SČSP, Socialistické akademie a dalších organizací při popularizaci sovětské vědy a techniky. Obrazového materiálu lze u; ít buď ve formě diapásu, nebo lze z něho vytvořit sadu zarámovaných diapozitivů. Text můžeme buď volně reprodukovat, nebo nahrát na magnetofonový záznam.
Obsah diafilmu byl rozdělen do následujících kapitol: Historie a raketová technika (obr. 1 — 10); umělé družice Země (obr. U — 17); kosmické lodi a orbitální stanice (obr. 18 — 26); měsíční a planetární sondy (obr. 27 - 38).

 

Manuál: Sovětská kosmonautika (PDF - 9,3 MB)