Sluneční soustava - Marcel Grün

Sluneční soustava - Marcel Grün

 

Název: Sluneční soustava

Autor: Marcel Grün

Počet snímků: 40

Formát: film 35 B

Rok výroby: 1975

Vyrobil: Krátký film Praha - Ministerstvo kultury a Hvězdárna hl. města Prahy

 

Slunce, tvěsíc a planety, které měnily polohu mezi hvězdami, upoutávaly pozornost našich předků již na sklonku doby kamenné. Ve starověku studovali hvězdáři jejich postaveni na nebi a podle něho se snažili předpovídat osudy lidí. To byla první etapa výzkumu planet. Skončila vytvořením správného heliocentrického názoru na uspořádání a pohyby planet. Druhá etapa začala s objevem dalekohledu, který umožnil spatřit planety jako kosmická tělesa. Třetí etapa je ve znamení kosmonautiky a přímého výzkumu celého prostoru sluneční soustavy. Kosmický výzkum nám poskytl nový pohled na tělesa sluneční soustavy, meziplanetární prostor, naši Zemi a na vzájemné vztahy mezi nimi. Drtivá většina toho, co bylo o sluneční soustavě napsáno před r. 1957, zastarala tak beznadějně, že b, mohla být stejně dobře napsána ve Starém Řecku nebo Rímě.
Tento diafilm má zapinit mezeru v obrazové dokumentaci nejnovějších poznatků a současně podat stručný, avšak ucelený přehled moderních názorů na vývoj a nynější. stav sluneční soustavy. Jedinou souhrnnou publikací, která u nás výšla o tomto oboru v posledních 15 letech, je příručka "Fyzika sluneční soustavy" autorů Ing. Gruna a prom. fyz. Koubského, výdaná Hvězdárnou hl. města Prahy a Krajským pedagogickým ústavem v Praze počátkem r. 1974. Diafilm je současně obrazovým dopinkem těchto skript.

 

Manuál: Sluneční soustava (PDF 11,7 MB)