Sluneční radioastronomie - Ladislav Křivský, Josef Olmr

Sluneční radioastronomie - Ladislav Křivský, Josef Olmr

 

Název: Sluneční radioastronomie 

Autor: Ladislav Křivský, Josef Olmr

Počet snímků: 35

Formát: film 35 CB

Rok výroby: 1976

Vyrobil: Krátký film Praha - Hvězdárna v Teplicích

 

Již na konci minutého a na začátku našeho století se konaly pokusy, zda Slunce vyzařuje na rádiových vinách. Pokusy neměly uspěch, protože přijímače té doby - Branlyho koherery a galenřtové detektory - byly málo citlivé. Dnešní přijímače jsou více jak tisíckrát citlivější.
Rádióvé záření Slunce poprvé objevil náhodou Angličan J. S. Hey v roce 1942 v době velkých erupcí. Veřejnost se dověděla o tomto objevu až po skončení druhé světové války,v roce 1945.

...

Svá radioastronomická zařízení dopinil Astronomkký ústav ČSAV v Ondřejově v roce 1966 rádiovým spektrografem, pracujícím v rozsahu 50 — 210 MHz. Po rekonstrukci v roce 1972 pracuje rádiový spektrograf ve třeih pásmech: 70 — 270 MHz, 270 — 470 MHz, 470 — 81t0 MHz. Protože rádiový spektrograf pracuje po celý rok, je možno srovnávat zaznamenané na rádiovém spektrografu se záznamem na jednotlivých frekvencích sledovaných radioteléskopem a i přijímač s optickými úkazy. V poslední době byla získána 2 parabolická zrcadla o průměru 3 m, jedno slouží pro měření velikosti polarizace rádiových záblesků.

 

Manuál: Sluneční radioastronomie (PDF - 3,5 MB)