Sekce proměnných hvězd a exoplanet

Sekce proměnných hvězd a exoplanet

Profil na astro.cz / Stránky pobočky / Zpravodaj - archiv

 

Sekce proměnných hvězd a exoplanet působí zejména v oboru astronomie proměnných hvězd a oborech souvisejících a oboru extrasolárních planet. Sdružuje všechny zájemce o proměnné hvězdy a stelární astronomii obecně. V rámci sekce běží 4 hlavní pozorovací projekty:

 • Projekt B.R.N.O. – pozorování a výzkum zákrytových dvojhvězd.
 • Projekt MEDÚZA – pozorování a výzkum fyzických proměnných hvězd (převážně pulzujících proměnných hvězd).
 • Projekt TRESCA – sledování tranzitů exoplanet přes mateřskou hvězdu, hledání dalších exoplanet u známých tranziterů a hledání nových tranziterů.
 • Projekt HERO – sledování vysokoenergetických objektů ve spolupráci se skupinou vysokých energií v Ondřejově (kataklyzmické proměnné, kvazary, blazary, gamma záblesky).

Úkoly SPHE jsou zejména

 • určuje pozorovací program dle požadavků soudobé astrofyziky;
 • podporuje pozorování a výzkum proměnných hvězd a exoplanet;
 • spolupracuje s astronomickými kroužky, hvězdárnami a astronomickými ústavy v tuzemsku;
 • rozvíjí mezinárodní styky s pracovišti a společnostmi příbuzného zaměření.

K dosažení svých cílů sekce zejména

 • pořádá soustředění pozorovatelů, praktika a kurzy a vyhlašuje pozorovací kampaně;
 • vydává pro pozorovatele návody, předpovědi, mapky a katalogy;
 • dbá o publikování získaných výsledků a vyvíjí návaznou publikační činnost;
 • organizuje mezinárodní výměnu podkladů pro pozorování a pozorovacích dat;
 • vede archiv pozorování;
 • pořádá přednášky, semináře a konference;
 • vydává věstník Perseus.
 • spravuje své webové stránky.