Ries

Ries

Jižní Bavorsko, severozápadně od Mnichova
před 15 miliony let
komplexní
24 km
 

Rieský kráter se nachází v Bavorsku asi 100 kilometrů severozápadně od Mnichova. Jedná se o impaktní kráter o průměru 24 kilometrů který vznikl asi před 14,5 milióny roků dopadem asteroidu. Dříve byl považován za útvar sopečného původu; teorie vzniku v důsledku dopadu asteroidu byla definitivně potrvrzena roku 1960.

Rieský asteroid měřil v průměru pravděpodobně asi 1 kilometr. 36 kilometrů jihozápadním směrem leží daleko menší Steinheimský kráter jejž vytvořil úlomek asteroidu o průměru asi 100 metrů. Je možné, že oba vnikly do atmosféry Země společně, že těleso, jež dopadlo u Steinheimu bylo satelitem většího tělesa (asteroidu), jenž dopadl v Riesu.

Rieský asteroid po dopadu pronikl povrchovými vrstvami slínu a vápence a vnikl do krystalických vrstev v hloubce přes 600 metrů. Jeho nárazem došlo k roztavení hornin; ty byly následně vymrštěny vzhůru a ve vzduchu zchladly v podobě tektitů, kousků zeleného skla kapkovitých tvarů. Ty jsou dodnes nalézány jako vltavíny; jejich naleziště v jižních Čechách leží asi 250 kilometrů východním směrem. Po dopadu asteroidu se stal Rieský kráter jezerem, to však v průběhu dalších dvou miliónů let zaplnily usazeniny, takže jezero zaniklo.

Celý kráter má oválný tvar podobný šestiúhelníku se zaoblenými vrcholy. Středem Rieského kráteru prochází Švábská tektonická linie, jež je v jeho západní části velmi dobře patrná. Na vyschlých usazeninách dřívějšího jezera leží mj. ve středověku založené město Nördlingen. Kráter patří k nejlépe prostudovaným tohoto druhu v Evropě.