Pozorovatelna Dolní Benešov

Pozorovatelna Dolní Benešov

 

Astronomický kroužek oficiálně zahájil svoji činnost 1. ledna 1985. To již byly práce na dalekohledech vlastní výroby z velké části hotovy a ke čtyřem nadšeným hvězdářům se postupně přidali další tři. Astronomický kroužek tedy zahajoval jako sedmičlenný.
Během roku se podařilo našemu optikovi dobrousit a vyleštit postupně 3 zrcadla o průměrech 200, 150 a 110 mm a posléze se započalo se stavbou celých dalekohledů. Postupně nám všem začalo docházet, že největším problémem nebude dokončení přístrojů, ale jejich umístění resp. zvolení pozorovacího stanoviště.
"Hvězdárna na střeše" - pod tímto heslem se v následujícím roce 1986 podařilo postupně přesvědčit kompetentní osoby a posléze i zrealizovat odvážný projekt a to v budově nového kulturního domu, který byl v únoru téhož roku slavnostně otevřen.
Práce na stavbě započaly v květnu probouráním čtvercového otvoru 3 x 3 metry. Po zabetonování soklu přišly komplikace způsobené konstrukcí odsuvné střechy. Dosud se takové nebo podobné řešení nikde v okolí nevyskytlo. Od stavby kopule bylo upuštěno z důvodů velkých nákladů na její zhotovení a také by se vzhledově narušilo hranaté pojetí celé stavby kulturního domu. Nakonec se podařilo nakreslit, schválit i postavit odsuvnou střechu vlastní konstrukce.

Další částí byla vlastní konstrukce pozorovací plošiny a montáže pro umístění dalekohledu. Dalekohled byl zhotoven již dříve a celá stavba se realizovala jaksi na míru včetně všech kompromisů stavbařů, kteří nám šlapali na paty. Konstrukce plošiny musela splňovat mnoho požadavků. Z hlediska stavby musela být zavěšena na střešní konstrukci na nosníky, protože podlaha pod střechou není na nosné zdi. Zároveň musela být izolována od montáže dalekohledu, aby se nepřenášely otřesy do zorného pole okuláru.
Po dokončení montáže a zkoušení dalekohledu byla zjištěna další nepříjemná okolnost a to sálání tepla z nitra stavby otvorem okolo dalekohledu do ovzduší. Projevovalo se to neustálým vlněním obrazu a prakticky znemožňovalo použití většího zvětšení. Následovala výstavba izolační příčky, která odděluje vchod od pozorovací plošiny a také izolace trubek topení, které shodou okolností prochází právě pod dalekohledem a působily by problémy v zimním období.
Nakonec zbývalo umístit na montáž dalekohledy, vyvážit, seřídit a vyzkoušet. Dne 3. října roku 1986 večer bylo oficiálně zahájeno pozorování. Nutno konstatovat, že tolik zájemců z řad pracovníků kulturního domu, obce, našich spolupracovníků a rodinných příslušníků se na naší hvězdárně již od té doby najednou nikdy nesešlo.