Pilotované vesmírné prostředky

Pilotované vesmírné prostředky

Výstava podává neucelený přehled o filmovém ztvárnění ánru sci-fi v kinematogrfii. Neúplnost bude postupně ukrajována dalšími dodatky výstavy.

 

První část výstavy je tematicky zaměřena na opakovatelně použitelné pilotované prostředky.

 

Druhá část výstavy je tematicky zaměřena na jednorázové pilotované prostředky.

 

výstavu uspořádal: Hvězdárna Františka Pešty a Klub U Boudů
graficky sestavil: Petr Bartoš
autor fotografií: archiv, NASA, ESA, Internet
autor textů: Petr Bartoš za použití zdrojů: NASA, ESA, Wikipedie, Internet