Mineralogické muzeum Berlín

II. Kamenné meteority
1. Chondrity
Běžné číslo: 9
Datum pádu: 1753, 3. července
Místo nálezu: Tábor (Planá, Strkov), Čechy
Váha hlavního kusu: 2,81 (49,17 g)
Váha všech kusů: 4,68 lotu (81,90 g)