Ladislav Schmied

Ladislav Schmied

11 panelů mapuje život Ladislav Schmieda a jeho unikátní pozorování sluneční aktivity

 

výstavu uspořádal: Hvězdárna Františka Pešty a Klub U Boudů
graficky sestavil: Petr Bartoš
autor fotografií: Ladislav Schmied, archiv
autor textů: Petr Bartoš na základě archivních materiálů