Ladislav Schmied - Expedice za zatměním Slunce 1961 - Bulharsko

Ladislav Schmied - Expedice za zatměním Slunce 1961 - Bulharsko

 

Zpráva o cestě za zatměním Slunce v roce 1961 do Bulharska z pera amatérského pozorovatele Ladislava Schmieda z Kunžaku nebyla nikdy publi-kována. Objevili jsme ji v pozůstalosti tohoto mimořádného astronoma, který drží světový rekord v počtu pozorování slunečních skvrn projekční metodou (12500 pozorování). Zpráva, kterou Ladislav Schmied, přáteli přezdívaný Ladmil, vypracoval, udivuje svou precizností a při jejím čtení se čtenář cítí, jako by byl mezi členy tehdejší expedice.

Popisovaná expedice patří k mimořádným událostem astronomického života ve druhé polovině 20. století v Československu. Na počátku 60. let v uvolňující se společenské atmosféře vypravil Astronomický ústav Akademie věd ve spolupráci s Českou astronomickou společností a pražskou hvězdárnou skupinu 20 profesionálních i amatérských astronomů na dalekou cestu včetně dvou a půl tuny astronomického vybavení.

Samozřejmě, že expedice měla svého politického vedoucího - stranou prověřeného Antonína Mrkose. Nicméně odborným vedoucím se stal respe-ktovaný astronom RNDr. Ladislav Křivský, dalšími členy výpravy byli další významní profesionální i amatérští astronomové zabývající se pozorováním Slunce. Mezi nimi byl i JUDr. Karel Hermann-Otavský z Černošic, mimořádně nadaný konstruktér koronografů, pozorovatel sluneční korony a fotograf. V jeho pozůstalosti jsme díky vstřícnosti rodiny mohli číst deníkové záznamy této expedice, které publikujeme také poprvé. Společně se zprávou Ladislava Schmieda se tak řadí k významným textům historie československé astronomie, které i po letech neztratily nic na své autentičnosti a půvabu.

 

Přejeme vám příjemné čtení.

Ing. Štěpán Kovář, Ph.D.

Česká astronomická společnost

 

 

Vydává                                                © Hvězdárna Františka Pešty

Autor                                                   Ladislav Schmied

Formát                                                A5 / 43 stran + 12 stran přílohy

Editor                                                  Petr Bartoš

DTP                                                     Petr Bartoš

Tisk                                                     Hvězdárna Františka Pešty

ISBN tištěné verze                                978-80-88281-19-1         

ISBN elektronické verze                        978-80-88281-20-7                

 

HFP 2023 - LS - Bulharsko 1961 - final.pdf (2391263)

HFP 2023 - LS - Bulharsko 1961 - priloha.pdf (4027342)