Ladislav Schmied - 12500 krát na Slunci

Ladislav Schmied - 12500 krát na Slunci

 

Před mnoha lety, 11. srpna 2001, mě moji přátelé z hvězdárny v Sezimově Ústí vzali s sebou na návštěvu k Ladislavu Schmiedovi do Kunžaku. Bylo to poprvé, kdy jsem tohoto neúnavného pozorovatele slunečních skvrn potkal a musím se přiznat, bylo to setkání opravdu výjimečné. Jsem nadmíru rád, že jsme při této příležitosti pořídili zvukový záznam a lze si tak tento vzácný moment v digitálním archivu hvězdárny kdykoliv připomenout.

Tehdy bylo Ladislavu Schmiedovi 74 let a měl provedeno celkem 10.600 pozorování. Ještě dalších 2.000 bylo před ním. Přivítal nás ve své skromné kuchyni a hned se pustil do odborného výkladu o tom, jak pozoruje Slunce, provádí zákresy, vytváří diagramy a různé statistické tabulky. Vše před nás předkládal a za silnými brýlemi se leskly živé a radostné oči.

Provedl nás také svojí „boudičkou“, jak nazýval malou dřevěnou obser-vatoř (2,7 m x 2,7 m) s odsuvnou střechou vzadu za domem. Uvnitř se nacházel refraktor o průměru objektivu 74 mm a ohniskové vzdálenosti 940 mm z dílny Gajdušek - Kozelský, kterým Ladislav Schmied vykonal celou řadu pozorování od roku 1947. Sluneční disk pak promítal na desku, kde sluneční skvrny zakre-sloval. Na montáži měl ještě druhý dalekohled - reflektor o průměru zrcadla 170 mm a ohniskové vzdálenosti 1350 mm. Ten sloužil pro detailní studium slunečních skvrn a potěšení.

Schmiedova observatoř mi svojí velikostí i dřevěnou konstrukcí dávnou hvězdárnu bankovního rady Karla Nováka v Praze na Smíchově. S tím tehdy pan Schmied radostně souhlasil. Ale není to jen vnější podoba - obě observatoře se díky svým astronomům staly mimořádnými místy astronomické vzdělanosti. Tento sborník pak přináší příběh jednoho z nich - Ladislava Schmieda. Přeji příjemné čtení.

 

Ing. Štěpán Kovář, Ph.D.

Česká astronomická společnost

 

 

 

Vydává                                       © Hvězdárna Františka Pešty

Editoři                                        Petr Bartoš, Štěpán Ivan Kovář

Formát                                       A5 / 28 stran + 8 stran foto přílohy

DTP                                            Petr Bartoš

Tisk                                            Hvězdárna Františka Pešty

ISBN tištěné verze                       978-80-88281-21-4                           

ISBN elektronické verze               978-80-88281-22-1                

 

HFP 2023 - Ladislav Schmied final.pdf (1811582)

HFP 2023 - Ladislav Schmied priloha.pdf (3747752)