Kozmonautika I-II - Juraj Humeňanský, František Franko

Kozmonautika I-II - Juraj Humeňanský, František Franko

 

Název: Kozmonautika I-II

Autor: Juraj Humeňanský, František Franko

Počet snímků: 32+33

Formát: film 35

Rok výroby: 1987

Vyrobil: Krajská hvezdáreň a planetárium Prešov

 

V snahe dopinit' chýbajúce názorné pomócky pre prácu astronomických, prírodovedných, svetonázorcvých krúžkov vo Východoslovensř{om kraji, lydáva Krajská hvezciáreň a planetárium v Prešove metodický materiál: Kozmonautika I. II, a III. (dopinky).
Ciel'om diafilmov je vytvorenie základného archívneho fondu pre prácu Krúžkov, formovanie predstáv žiakov mladšieho školskéňo veku o kozmonautike od jej prvých íyrokov do kozraického priestoru po súčasné roky.

 

Manuál: Kozmonautika (PDF - 4 MB)