Jiří Grygar 80krát kolem Slunce

Jiří Grygar 80krát kolem Slunce
 

Úvodní slovo

U příležitosti životního jubilea RNDr. Jiřího Grygara, CSc. (*17. 3. 1936) vám díky pomoci Petra Bartoše z Hvězdárny v Sezimově Ústí předkládám sborník osobních vzpomínek, postřehů a poznámek několika osobností napříč generacemi, obory i profesními zájmy. Mým cílem nebylo sestavení vyvážené studie o životě a díle předního českého astrofyzika, či dokonce snad jím autorizované biografie. Vím, že takový nápad by mi u Jury rozhodně neprošel. Oslovil jsem proto některé jeho přátele, kolegy, následovníky či obdivovatele, aby se v tomto sborníku podělili o svůj čistě osobní a vnitřní pohled.
Není to ohlédnutí zpět ani hodnocení dosavadní úspěšné životní cesty, na které Jura Grygar mnohonásobně více rozdal a stále rozdává, než by vůbec kdy dokázal přijmout. Jeho dary jsou jedny z těch nejcennějších – poznání, důvěra, nezdolný optimismus, vytrvalost. Ovlivnily a ovlivňují nás jeho knihy, přednášky, postoje, pevné a neměnné názory. Ať už se jedná například o obhajobu teorie velkého třesku tváří v tvář komunistické moskevské škole na konci 70. let nebo odmítnutí štědře dotované ceny Česká hlava v roce 2009. Vždy je to ten samý, stále usměvavý Jiří Grygar.
V jednotlivých příspěvcích si například můžete přečíst, jak ředitel brněnské hvězdárny Jiří Dušek kdysi zfalšoval Grygarův podpis nebo jak se mu hrál fotbal v mých teniskách v CERNu, když přijel do Ženevy přednášet pedagogům fyziky. Spisovatelka Markéta Hejkalová vzpomíná na setkání v městském autobuse a astronom Luboš Kohoutek na pravidelný odvoz na rámu Jurova kola po večerním pozorování v brněnské hvězdárně.
Věřím, že předkládané čtení vás příjemně pobaví a zároveň důstojně připomene oněch v názvu zmíněných osmdesát oběhů kolem Slunce.

 

V Praze 17. 3. 2016
Ing. Štěpán Ivan Kovář, PhD.

 

Parametry publikace

Sezimovo Ústí, březen 2016
Vydává © Hvězdárna Františka Pešty
Editoři Štěpán Ivan Kovář, Petr Bartoš
Ilustrace Dušan Mihalovič, Lubomír Vaněk (obálka)
Jazykové korektury Aram Herrmann
DTP Petr Bartoš
Tisk Hvězdárna Františka Pešty
ISBN tištěné verze 978-80-260-9598-9
cena  35,- Kč   (prodejní koncová cena)  
 

Elektronické verze                        

download >  Jiří Grygar 80krát kolem Slunce.pdf (2,17 MB)

ISBN elektronické verze 978-80-260-9610-8