Jeruzalém

Jeruzalém

6 panelů mapujících mystická místa Jeruzaléma  

 

výstavu uspořádal: Hvězdárna Františka Pešty a Klub U Boudů
graficky sestavil: Petr Bartoš
autor fotografií: Radka Kolínová, Jiří Kodýtek, Zdeněk Weber
autor textů: Zdeněk Weber, Tomáš Janoušek