Hvězdárna Ždánice

Hvězdárna Ždánice

Toto městečko s pouhými třemi tisíci obyvateli, ve kterém není ani gymnázium se pyšní překrásnou hvězdárnou jakou bychom stěží jinde hledali.
V roce 1957 zde dochází k založení astronomického kroužku. Jeho členové‚ pořádají přednášky a pozorování hvězdné oblohy nejen ve Ždánicích, ale vypravují se i do okolních vesnic. Současně se založením kroužku vzniká i myšlenka o stavbě astronomické pozorovatelny. Díky iniciativě členů a pochopení úřadů brzy nabývá tato myšlenka reálných tvarů. Od července 1958 začíná stavba hvězdárny podle projektu ing. M. Kotíkové‚ a R. Pavlíka. Od začátku probíhala stavba v akci "Z" ke které se podařilo nadchnout mnoho místních obyvatel. Práce i přes veškeré snažení probíhají pomalu, avšak v roce 1964 se stavby ujímá OSP Hodonín, který ji v následujícím roce dokončuje.
Hvězdárna byla slavnostně otevřená 28.11.1965 u příležitosti krajského semináře a je koncipována jako víceúčelové zařízení.
Budově dominují dvě kopule o průměru 4.3 m s refraktory 160/2400 a 200/2400, koronografem, Schmidtovou komorou průměru 200 mm a světelnosti 1:2.5 a Cassegreinem v jedné kopuli. Přístroje jsou umístěné na paralaktické německé montáži z dílny pana Fr. Kozelského z Ostravy. Ve druhé kopuli je instalován refraktor 160/2400 na azimutální montáži. Je zde ještě třetí kopule, která slouží k provozu malého planetária. Součásti hvězdárny je ještě celostat s průměrem 160 a 125 mm, klubovna, knihovna, fotokomora a kinosál pro 70 diváků. V objektu se nacházejí ještě další tři místnosti pro asi 100, 40 a 20 osob, které jsou využívány místními organizacemi při pořádání různých kurzů, školení a jiným kulturním akcím.
V roce 1981 byla dokončena třetí část budovy sloužící jako ubytovací zařízení s kapacitou třiceti lůžek.
Celková roční návštěvnost dosahuje až 15 tisíc návštěvníků, což je pro takové městečko obdivuhodné.
Činnost hvězdárny se nezaměřuje toliko na popularizaci astronomie. Jejím hlavním programem je pozorování proměnných hvězd. Pod vedením zkušených pozorovatelů se zde konají pravidelná astronomická praktika pro pozorovatelé zákrytů proměnných hvězd, kterých se účastní zájemci z celé republiky.