Hvězdárna a planetárium Ždánice

Hvězdárna a planetárium Ždánice

Toto městečko s pouhými třemi tisíci obyvateli, ve kterém není ani gymnázium se pyšní překrásnou hvězdárnou jakou bychom stěží jinde hledali.
V roce 1957 zde dochází k založení astronomického kroužku. Jeho členové‚ pořádají přednášky a pozorování hvězdné oblohy nejen ve Ždánicích, ale vypravují se i do okolních vesnic. Současně se založením kroužku vzniká i myšlenka o stavbě astronomické pozorovatelny. Díky iniciativě členů a pochopení úřadů brzy nabývá tato myšlenka reálných tvarů. Od července 1958 začíná stavba hvězdárny podle projektu ing. M. Kotíkové‚ a R. Pavlíka. Od začátku probíhala stavba v akci "Z" ke které se podařilo nadchnout mnoho místních obyvatel. Práce i přes veškeré snažení probíhají pomalu, avšak v roce 1964 se stavby ujímá OSP Hodonín, který ji v následujícím roce dokončuje.
Hvězdárna byla slavnostně otevřená 28.11.1965 u příležitosti krajského semináře a je koncipována jako víceúčelové zařízení.
Budově dominují dvě kopule o průměru 4.3 m s refraktory 160/2400 a 200/2400, koronografem, Schmidtovou komorou průměru 200 mm a světelnosti 1:2.5 a Cassegreinem v jedné kopuli. Přístroje jsou umístěné na paralaktické německé montáži z dílny pana Fr. Kozelského z Ostravy. Ve druhé kopuli je instalován refraktor 160/2400 na azimutální montáži. Je zde ještě třetí kopule, která slouží k provozu malého planetária. Součásti hvězdárny je ještě celostat s průměrem 160 a 125 mm, klubovna, knihovna, fotokomora a kinosál pro 70 diváků. V objektu se nacházejí ještě další tři místnosti pro asi 100, 40 a 20 osob, které jsou využívány místními organizacemi při pořádání různých kurzů, školení a jiným kulturním akcím.
V roce 1981 byla dokončena třetí část budovy sloužící jako ubytovací zařízení s kapacitou třiceti lůžek.
Celková roční návštěvnost dosahuje až 15 tisíc návštěvníků, což je pro takové městečko obdivuhodné.
Činnost hvězdárny se nezaměřuje toliko na popularizaci astronomie. Jejím hlavním programem je pozorování proměnných hvězd. Pod vedením zkušených pozorovatelů se zde konají pravidelná astronomická praktika pro pozorovatelé zákrytů proměnných hvězd, kterých se účastní zájemci z celé republiky.

 

Novodobá historie hvězdárny

Do roku 2003 patřila pod ROH firmy Nářadí nyní NAREX Ždánice.
Od roku 2003 do 2012 byla hvězdárna majetkem společnosti Lipta Vsetín. Byla zde prováděna běžná údržba hvězdárny i okolí, byla k dispozici hvězdářům z Brna, nedošlo k odprodeji žádného zařízení hvězdárny. Záměrem vlastníka bylo nemovitost rekonstruovat a provozovat, avšak pro finanční náročnost objektu bylo nakonec rozhodnuto hvězdárnu opět nabídnout k prodeji.
V roce 2012 koupil hvězdárnu na kompletní úvěr nový majitel, pan Králík (firma BADANA). Odmontovali a prodali veškeré hvězdárenské zařízení, vybavení posluchárny, hvězdárna byla v dezolátním stavu, roky zastaveny dodávky plynu, elektřiny a vody, okolí zarostlé náletovými křovinami, vnitřní prostory totálně zanedbané.
V roce 2016 po dlouhém právním jednání s věřiteli zadlužené firmy BADANA, město Ždánice koupilo od věřitelů HVS, s.r.o., Praha hvězdárnu i s pozemky za 4,4 mil. Kč. Zbytek roku 2016 byla prováděna asanace vnitřních prostor a okolí hvězdárny.
V roce 2017 oprava kopulí, nové ústřední vytápění.
V roce 2018 byla zcela přestavěna přízemní část hvězdárny, podle návrhu architektonické kanceláře Tihelka – Starycha. Proběhly práce na obnově planetária, speciální nátěry kopule planetária, rekuperační vzduchotechnika, nové elektro instalace, pořízení 46 speciálních křesel do sálu planetária, osvětlení, ozvučení, instalace digitálního planetária vybaveného programem Digistar verze 6. Návrh řešení i kompletní realizaci planetária zajistila ostravská firma Future Technology Systems zastoupená Mgr. Martinem Viláškem a Bc. Miroslavem Otiskem, MSc., MBA. Kolaudace planetária a přilehlých prostor proběhla v listopadu 2018.
V roce 2019 bylo doplněno standartního vybavení – šatna, recepce. Slavnostní otevření proběhlo 21. března 2019, znovu po desítkách let, pravidelné pořady pro veřejnost od začátku května. Byly zprovozněny nové internetové stránky hvězdárny, facebook Hvězdárna se stala kolektivním členem České astronomické společnosti a příznivci hvězdárny založili Spolek Hvězdárna Oldřicha Kotíka.
Rok 2020 znamenal již standardní provoz, přerušený pouze po dobu dvou měsíců v souladu s vládními opatřeními proti šíření koronaviru.
Speciální software DIGISTAR 6 Lite digitálního planetária umožňuje simulovat různorodé přírodní jevy a projekci unikátních sférických filmů z astronomie a jiných přírodních věd, ale také tvorbu vlastních astronomických pořadů, pořádání vzdělávacích i kulturních akcí a v neposlední řadě propojení s dalšími podobnými systémy po celém světě. Sál planetária o průměru 8 m nabízí pohodlné sledování pořadů pro 46 návštěvníků.