Hvězdárna Vyškov

Hvězdárna Vyškov

 

OTEVŘENÍ HVĚZDÁRNY - historie veřejného pozorování noční oblohy ve Vyškově sahá až do padesátých let. Skupina nadšených astronomů amatérů, mezi něž patřil Karel Otevřel, Jan Neckář a Emerich Luska, propagovala astronomii v kroužcích při školách a závodech. S vlastními dalekohledy pořádali vyškovští amatéři v Zámecké zahradě „Večery pro hvězdnou oblohou“, pravidelné přednášky spojené s pozorováním noční oblohy. S přispěním tehdejšího ředitele prostějovské hvězdárny Adolfem Neckářem se podařilo vybudovat hvězdárnu v letech 1969 – 1970. Původně plánované umístění v zámecké zahradě bylo narušeno výstavbou sídliště Palánek, a tak byla nakonec zvolena odlehlejší část města – letovisko Marchanice. Hvězdárna byla slavnostně otevřena 6. listopadu 1970.
 
1970 - 1989 První vedoucí hvězdárny byla Marie Znojilová, která společně se studenty místního gymnázia demonstrovala návštěvníkům úkazy na obloze a s doc. Vladimírem Znojilem pracovali na pozorování proměnných hvězd. Hned od začátku byla hlavní náplní činnosti pracovníků hvězdárny práce s mládeží. Lektoři docházeli v dopoledních hodinách přímo do učeben a žáci z okolních škol přijížděli na prohlídku hvězdárny a připravené pořady. Žáci z místních škol docházeli na večerní pozorování. Od roku 1977 probíhá na hvězdárně každým druhým rokem Klub mladých astronomů, kde se účastníci ve dvouletém studiu seznamují se základy astronomie se zaměřením na pozorování proměnných hvězd. V letech 1983 – 2005 byla na hvězdárně pořádána letní praktika pro pozorovatele proměnných hvězd ve spolupráci s brněnskou hvězdárnou Mikuláše Koperníka a dnes již neexistující hvězdárnou ve Ždánicích.
V Besedním domě se pořádaly pravidelné přednášky s astronomickou tématikou, ty byly zajišťovány jak místními lektory, tak přizvanými hosty.
 
1989 - 2008 Po roce 1989 převzala budovu i vybavení do svého majetku brněnská hvězdárna Mikuláše Koperníka,
a hvězdárna ve Vyškově se tak stala jejím odloučeným pracovištěm. Podařilo se tak udržet ve Vyškově tradici veřejného pozorování, pokračovala také odborná pozorování proměnných hvězd. V roce 1997 zapůjčil brněnský amatérský nadšenec RNDr. Petr Svoboda digitální CCD kameru, která byla nejprve namontována na menší 20 centimetrový dalekohled a později na největší 30 centimetrový přístroj. Vzhledem k mnohaletým zkušenostem zdejších pracovníků s pozorováním proměnných hvězd pokračovala skupina astronomů amatérů pod vedením RNDr. Petra Hájka, vedoucího hvězdárny, v pozorování. V té době byla vyškovská hvězdárna jedním z nejlépe vybavených pracovišť na Moravě. V roce 2005 byla pořízena vlastní CCD kamera české výroby.
 
2008 - 2011 Město Vyškov získalo hvězdárnu zpět na konci roku 2008. Město vyčlenilo ze svého rozpočtu finanční prostředky na opravu budovy a na nákup vybavení a po roční pauze, kterou si rozsáhlá rekonstrukce vyžádala, hvězdárna opět slouží veřejnosti.
 
SOUČASNOST - v květnu 2011 přešla hvězdárna pod ZOO PARK Vyškov. Od 1. srpna 2011 je vedoucí hvězdárny Mgr. Dobromila Patáková. Externími pracovníky jsou Jan Benáček, Václav Dokoupil, Petr Fatka, Václav Glos, Petr Mikel, Zdeněk Prudil , Jiří Vágner a Jaroslav Velčovský. Hvězdárna nabízí programy mateřským školám, základním školám
i středním školám.  Programy probíhají buď přímo ve školách nebo na hvězdárně či na statku ZOO PARKU Vyškov.