Hvězdárna Turnov

Hvězdárna Turnov

 

Hvězdárna byla budována v 60. letech 20. století především z iniciativy a za finanční podpory RNDr. Ivana Šolce, CSc. Slavnostně byla otevřena 2. května 1974. V letech 1976-1986 byl objekt v nájmu AsÚ ČSAV a poté až do roku 1992 Fyzikálního ústavu, kdy v prostorách sídlila Optická vývojová dílna. Od té doby využíval hvězdárnu astronomický kroužek při turnovském gymnáziu a objekt pomalu chátral.

Společně s německým partnerem připravilo město projekt na kompletní přestavbu budovy observatoře, ale grant z EU nebyl udělen. V létě 2013 se dohodla společnost SUNDISK s vedením města Turnova na dvouletém pronájmu a rekonstrukci objektu. V přízemí hlavní budovy je malý přednáškový sál pro cca 40 návštěvníků, sociální zařízení a tři malé místnosti jako zázemí. V patře je kopule o průměru 6 metrů, z níž vedou dveře na pozorovací terasu.

Přístrojové vybavení tvoří amatérsky konstruovaný refraktor 160/2500 mm zakoupený po roce 1990 z pozůstalosti pana Vinše s optikou z VOD Turnov. Česká astronomická společnost zapůjčila velmi kvalitní refraktor Lichtenknecker 150/2250 mm. Dalekohledy jsou umístěny na masivní paralaktické montáži německého typu. Montáž byla vyrobena počátkem 70. let v turnovských závodech (Sklářské strojírny a závody, Dioptra).

Oba refraktory doplňuje chromosférický dalekohled LUNT 60 mm zapůjčený společností SUNDISK a hledáček 9x50. Pro pozorování fotosféry Slunce slouží Herschelův helioskopický hranol Baader. Dále je používáno rozsáhlé příslušenství (okuláry, filtry).

Při pozorování na terase nebo na pozemku hvězdárny jsou využívány přenosné dalekohledy - binokuláry (90, 100, 125 mm) a velké dobsony (10", 12", 16"). V interiéru je vystavena originální konstrukce "coude" newtonu - plně funkční, ale pro svoji hmotnost ne příliš mobilní přístroj.

Hvězdárna slouží hlavně popularizaci astronomie - nabízí programy a pozorování pro školy i pro veřejnost.