Hvězdárna Jaroměř

Hvězdárna Jaroměř

 

Dne 14. května 1967 byla v Jaroměři otevřena lidová hvězdárna, kterou postavil astronomický kroužek při ZK Mír za spolupráce Měst. nár.  výboru v Jaroměři, Osvětového domu, závodu JUTA a dalších jaroměřských závodů.
     Členové Astronomického kroužku pod vedením ing. J. Buška odpracovali zdarma 12 000 hodin a vybudovali kulturní zařízení, svého dtuhu první v náchodském okrese. Tím bude mít astronomický kroužek po pětileté usilovné práci možnost věnovat se jak odborné práci, tak i popularizaci ve vlastní hvězdárně. Proto je na hvězdárně přednášková místnost (pro 60 posluchačů), klubovna, mechanická dílna, knihovní místnost, temná komora a koule o průměru 4,5 m s refraktorem o průměru 130 mm. Kromě toho má hvězdárna něolik dalších dalekohledů, astrokomor a speciální přístroje a zařízení, názorné pomůcky a v dohledné době bude vybavena i radioteleskopem, díky pochopení a spolupráci s vojenskými útvary. V budoucnu se počítá ještě s přístavbou domku s odsuvnou střechou pro astrograf.
    Hvězdárna je nyní majetkem Městského  národního výboru v Jaroměři a její  provoz bude zajišťovat  astronomický kroužek  závodního klubu Mír. Členové  kroužku budou provádět  nejen  pozorování  meteorů, planet, Slunce, zákrytů hvězd Měsícem aj., ale především se zaměří na popularizaci nových poznatků astronomie v přednáškách, kursech a besedách, i v lidové akademii, pořádané ve spolupráci se Socialistickou akademií a dalšími organizacemi.
    Zvláštní péče bude věnována dalšímu rozvoji astronomického kroužku mládeže, řadu let obětavě řízeném O. Benešem, který vede mladé členy k cílevědomé odborné práci. Hvězdárna bude sloužit k popularizaci přírodních věd i mezi školní mládeží, neboť budou pořádány pozorovací večery s přednáškami a filmy.

 

Proč hvězdárna vyhořela to přesně nevím. Údajně si sem na cigárko po plese zašlo několik unavených tanečníků a .... Pravdou je, že budova byla již nějakou dobu po několika vykradeních opuštěná. Knihy a to co zbylo z dalekohledů jsme dávno uskladnili ve sklepě tehdejšího (to bylo ještě před ´89) národního výboru a zřizovatele (JKP Mír). Dalekohledy přežily, po osudu knih pátráme, neboť JKP Mír dávno již neexistuje. K vystěhování přístrojů jsme přikročili hlavně po posledním vykradení, kdy se ztratil nejcennější objektiv Secretain o průměru 130 mm, který byl umístěn na Zemanově paralaktické mntáži v menší kopuli. Zajímavé je, že se ztratil pouze ten objektiv ...... Montáž sama pak skončila patrně v plamenech.