Hvězdárna Ďáblice

Hvězdárna Ďáblice

 

Kromě Planetária a Štefánikovi hvězdárny nalezneme v Praze i třetí funkční hvězdárnu. Hvězdárna je postavena na skalnatém výběžku kopce Ládví, v nadmořské výšce 325 metrů. V jejím těsném sousedství je místo výhledu na téměř polovinu Čech, vybavené směrovou růžicí a malým dalekohledem. Za vynikající dohlednosti je možné vidět i pohraniční hory - Krušné, Jizerské a Krkonoše.

V 50. letech 20. století byla zahájena stavba hvězdárny. členy tehdejšího astronomického kroužku založeného v roce 1953 pod vedením Zdeňka Corna, který se až do svého odchodu do důchodu staral o chod hvězdárny. Odborným poradcem při výstavbě byl astronom dr. Hubert Slouka. Ten se také zasloužil o získání prvního dalekohledu do východní kopule.

3. listopadu 1956 zahájila první část hvězdárny svou činnost. Součástí budovy byla kopule o průměru 5,27 m, přednáškový sál, fotokomora a knihovna. Roku 1968 se Hvězdárna Ďáblice stala součástí Štefánikovy hvězdárny na Petříně.

Na přelomu prvního a druhého desetiletí 21. století byla hvězdárna výrazně modernizována. Byly vybudovány návštěvnické toalety a promítací sál byl vybaven klimatizací, novými sedadly a novou projekční technikou.