Grafy a diagramy z astronomie a astrofyziky - Oldřich Hlad

Grafy a diagramy z astronomie a astrofyziky - Oldřich Hlad

 

Název: Grafy a diagramy z astronomie a astrofyziky

Autor: Oldřich Hlad

Počet snímků: 36

Rok výroby: 1990

Vyrobil: Svoboda

 

V průběhu posledních patnácti let vydalo ministerstvo kultury ČR diafilmy (viz obsah a seznam v příloze) se 180 barevnými obrazy, v nichž jsou výtvarně zpracované grafy. Tento diafilm poskytuje pracovníkům hvězdáren a planetárií a astronomických kroužků i lektorům dalších 36 výtvarně zpracovaných grafů. Celkem je tedy do dnešního dne zpracováno 77 grafů.Jejich význam pro výklad astronomie v kroužcích, při populárních přednáškách a zejména při vytváření komponovaných audiovizuálních programů je zřejmý. Estetické působení je účinnější nežli při ofotografování černobílé předlohy z knihy a obsah textu i obrazů je možno využít pro vzdělávání i výchovu k vědeckému světovému názoru.
Cílem tohoto diafilmu je zejména rozšířit počet výtvarně zpracovaných grafů, vhodných pro použití i v případě vysokých požadavků na estetickou a technickou kvalitu projekce (např. v sálech planetárií a při kvalitní audiovizi). S barevným provedením roste názornost, temné pozadí brání oslnění diváka a formát (na rozdíl od obrázků v knihách) je přizpůsoben projekci. Barevné astronomické fotografie lze přefotografovat z knih a z časopisů na kinofilm. U grafů tomu tak není, protože nevyhovují formátem. Diapozitivy je možné používat jednotlivě v různých programech. Tomu je přizpůsoben i text ...

 

Manuál: Grafy a diagramy z astronomie a astrofyziky (PDF - 7,9 MB)