František Nušl - 151 let

František Nušl - 151 let

Parametry publikace

Sezimovo Ústí, říjen 2021
Vydává    © Hvězdárna Františka Pešty

Redakce Petr Bartoš

Jazykové korektury Lukáš Bartoš

DTP Petr Bartoš

Tisk Hvězdárna Františka Pešty

ISBN 978-80-88281-04-7

 

URL elektronické verze www.hvezdarna-fp.eu

ISBN elektronické verze 978-80-88281-05-4

 

Obsah

Program semináře  3
Úvodní slovo 4
František Nušl  6
František Nušl v matrice 7
Rodové kořeny Františka Nušla  8
František Nušl - Stručný životopisný náčrtek  13
Dědeček Nušl 22
Stoletá ČAS (Z jadérka strom vyrůstá)  31
František Nušl a cirkumzenitál  43
Hvězdárna prof Františka Nušla v Jindřichově Hradci  52
Nušlova cena  55
Pocty Františku Nušlovi 58
Postřehy na závěr  59
Dodatek  60
Bibliografie  62