Experimentální letadla

Experimentální letadla

 

Výstava sestávající v první části ze 4 panelů věnovaných experimentálním letadlům pro dobývání kosmického prostoru (X-37, X-20,  X-33, XQ-58).

 

Další část výstavy 0 6 panelech je tematicky zaměřena na letadla typu "křídlo".

 

 

 

výstavu uspořádal: Hvězdárna Františka Pešty a Klub U Boudů
graficky sestavil: Petr Bartoš
autor fotografií: archiv, NASA, Internet
autor textů: Petr Bartoš za použití zdrojů: Wikipedie, Internet