ESO - Evropská jižní observatoř

ESO - Evropská jižní observatoř

15 panelů popisuje jednotlivé projekty Evropské jižní observatoře (ESO) a účast České republiky na tomto bezprecedentním astronomickém projektu. 

 

výstavu uspořádal: Hvězdárna Františka Pešty a Klub U Boudů
graficky sestavil: Petr Bartoš
autor fotografií: ESO
autor textů: Petr Bartoš za použití zdrojů: ESO