Česká astronomická společnost v proměnách času

Česká astronomická společnost v proměnách času

 

Parametry publikace

Sezimovo Ústí, prosinec 2017

Vydává    © Hvězdárna Františka Pešty
Editoři    Petr Bartoš, Štěpán Ivan Kovář
Jazykové korektury  
DTP    Petr Bartoš
Tisk    Hvězdárna Františka Pešty
ISBN tištěné verze  978-80-906929-5-4

Cena: 35,- Kč (prodejní koncová cena)  

 
Elektronická verze

download >  HFP-2017-CAS_v_case.pdf (2,2 MB)

ISBN elektronické verze  978-80-906929-6-1