Astronomie v Sezimově Ústí

Astronomie v Sezimově Ústí

 

8 panelů představuje historii astronomického kroužku a hvězdárny v Sezimově Ústí, ale také jejího zakladatele Františka Peštu:

  • Hvězdárna Fr. Pešty – Astronomický kroužek
  • Hvězdárna Fr. Pešty – Stavba hvězdárny
  • Hvězdárna Fr. Pešty – Začátky hvězdárny
  • Hvězdárna Fr. Pešty – Plnoletá hvězdárna
  • Hvězdárna Fr. Pešty – Hvězdárna v novém miléniu
  • Hvězdárna Fr. Pešty – František Pešta
  • Hvězdárna Fr. Pešty – Pozorování Slunce
  • Hvězdárna Fr. Pešty – Úspěchy členů hvězdárny
 
 
 

graficky sestavil: Petr Bartoš

autor textů: Petr Bartoš

fotografie: archiv hvězdárny, Petr Bartoš

formát panelů: 70x100 cm

počet panelů: 8 ks