Astronomická společnost Chomutov

Astronomická společnost Chomutov

Profil na astro.cz / Stránky pobočky

 

Naším cílem je propagovat dobré jméno české astronomie a sjednocovat zájemce o astronomické dění v okrese Chomutov. Nadále se chceme věnovat mládeži při vedení kroužku astronomie – Hvězdičky.

Chceme rozvíjet zájem o astronomii, kosmonautiku, vesmír, přírodu, vědu a techniku. Chceme v Chomutově vybudovat malou veřejnou hvězdárnu, která by se spolupodílela na přípravě mladé generace pro technické a přírodovědecké obory. Objekt, ve kterém by se setkávali lidé se společným zájmem o astronomii a přírodní vědy. Chceme nabídnout dětem, mládeži, jejich rodičům, lidem v našem městě  a turistům – novou možnost využití volného času.

Členové pobočky bez nároku na odměnu zajišťují přednášky a pozorování pro širokou veřejnost v oblasti působnosti pobočky. Každý člen dostává e-mailem informace o jednání výboru a připravovaných akcích.

Další informace o pobočce je možné najít v časopise – Astropis 2/2020.