Astronautická sekce

Astronautická sekce

Profil na astro.cz / Stránky pobočky 

 

Členové Astronautické sekce České astronomické společnosti sledují aktivity v oblasti kosmonautiky, přednášejí pro veřejnost a publikují ve veřejných sdělovacích prostředcích. Aktivně se účastní popularizačních a vzdělávacích akcí v kosmonautice, především Světového kosmického týdne, Evropské noci vědců, Vědy v ulicích, Kosmos News Party a řady dalších akcí, přednášek či výstav na podporu kosmonautiky.

 

 

Milan Halousek (2022)

Znovuobnovená Astronautická sekce ČAS začala pracoval na konci roku 2004, kdy se jejího vedení ujal Milan Halousek. Od počátku mezi její hlavní úkoly patřilo sdružení zájemců o kosmonautiku pod zastřešením České astronomické společnosti, organizování akcí na podporu a propagaci kosmonautiky, příprava a realizace dlouhodobých vzdělávacích programů, spolupráce s veřejností, vzdělávacími a volnočasovými organizacemi a aktivní součinnost se všemi typy médii.
Tyto úkoly se postupně dařilo naplňovat a v následujícím období došlo i k postupnému zvyšování počtu členů sekce.
Členové Astronautické sekce České astronomické společnosti se zaměřují především na aktivity v oblasti pilotované i nepilotované kosmonautiky, sledují aktuální události v tomto segmentu a informují o moderních trendech vědy a techniky s kosmonautikou spojených. Přednášejí o kosmonautice dětem, žákům a studentům na všech úrovních škol, od mateřských, přes základní, střední až po vysoké školy a univerzitní studenty. Mladým posluchačům předkládají zajímavosti z kosmonautiky, ale i to, jak se produkty kosmonautiky, kosmické vědy a technologií využívají v běžném každodenním životě. Ve spolupráci s dalšími složkami ČAS, hvězdárnami, vzdělávacími středisky, knihovnami, kluby a dalšími organizátory realizují i mnoho přednášek pro veřejnost, na nichž představují aktuální kosmonautiku, plánovaný budoucí výzkum vesmíru, ale i historické události kosmonautiky. Tato témata členové Astronautické sekce ČAS představují i široké veřejnosti formou článků v odborných, populárně-odborných i zábavných časopisech a v denním tisku, rozhlase i televizi.
Členové sekce se aktivně účastní mnoha veřejných popularizačních a vzdělávacích akcí v kosmonautice, jako jsou například Noc Jurije Gagarina, Světový kosmický týden, Evropská noc vědců nebo Věda v ulicích, ale i řady dalších akcí, přednášek či výstav na podporu kosmonautiky.
Hlavním pravidelným setkáním členů Astronautické sekce ČAS, ale i členů ČAS z jiných složek, se stala každoroční jarní laická konference pro zájemce o kosmonautiku Kosmos-news Party, která se koná vždy na přelomu měsíců dubna a května v Pardubicích. Jedním z hlavních cílů této akce je vzájemné poznávání zájemců o kosmonautiku a jejich informování o akcích s kosmickou tématikou v Česku a blízkém okolí.
Od roku 2011 se členové Astronautické sekce ČAS podílí na dlouhodobém vzdělávacím programu „Do kosmu s Krtkem“, který navazuje na vesmírnou misi amerického astronauta Andrewa Feustela, který si s sebou vzal v květnu 2011 na palubu raketoplánu Endeavour a Mezinárodní vesmírnou stanici ISS plyšovou figurku české pohádkové postavičky Krtka. Program, který stále probíhá si klade za cíl propojit dětský pohádkový svět se světem složitých vesmírných technologií a přitáhnout tak české děti k zájmu o moderní vědu, vesmír a kosmonautiku.
Program vznikl ve spolupráci Amerického centra Velvyslanectví USA v Praze, Astronomického ústavu AV ČR a České kosmické kanceláře. A v roce 2018 s sebou na půlroční pobyt ve vesmíru vzal Andrew Feustel figurku Krtka astronauta podruhé. V rámci tohoto vzdělávacího programu se od roku 2011 do současnosti uskutečnilo již mnoho set vzdělávacích a popularizačních školních i mimoškolních přednášek a dalších programů, za účasti tisíců dětí ze všech koutů České republiky.
Od roku 2018 uděluje Astronautická sekce ČAS Čestnou cenu Antonína Vítka za popularizaci kosmonautiky. Ocenění pojmenované po významném českém odborníkovi na kosmonautiku Antonínu Vítkovi je udělováno každoročně za vynikající výsledky na poli popularizace kosmonautiky a vědních oborů s kosmonautikou přímo souvisejících. Prvním držitelem této ceny se v roce 2018 stal československý kosmonaut Vladimír Remek a laureátem pro rok 2019 byl nestor československé kosmické diplomacie Luboš Perek. V roce 2020 nebyla cena z důvodů koronavirových restrikcí udělena a v roce 2021 jí obdržel Karel Pacner, autor desítek knih o kosmonautice. Zatím posledním držitelem Čestné ceny Antonína Vítka za popularizaci kosmonautiky se stal pro rok 2022 pan Petr Lála, za jeho celoživotní konání v kosmonautice, ale i působení v orgánech a organizacích OSN se zaměřením na vesmír, které pomáhalo zvyšování povědomí o kosmonautice v Československu.
Laureát Ceny Antonína Vítka obdrží kromě formálního ocenění i knihy v hodnotě přibližně 2.000 Kč. Ale současně je organizátory požádán, aby tyto knihy věnoval jako symbolickou podporu svým konkrétním následovníkům a mladým pokračovatelům v oblasti popularizace kosmonautiky a vědy v České republice. Tedy aby symbolicky posunul svoje znalosti někomu ze začínajících mladých zájemců o kosmonautiku, konkrétnímu jednotlivci nebo skupině či organizaci, pro které by to mělo být povzbuzením do další práce.
Astronautická sekce má aktuálně již více než 40 členů, z toho polovinu kmenových, od studentů až po osoby v důchodovém věku. Pro další období si sekce klade za cíl zkvalitnění vzdělávací a popularizační práce s laickou i odbornou veřejností. A zvýšení vědomostí veřejnosti o tom, jak kosmonautika prostupuje každodenním životem lidí a co všechno z aplikací kosmického výzkumu a vědy jim usnadňuje život a přináší jeho zjednodušení.