Anča Fričová - Ondřejovská kronika 1911-1929

Anča Fričová - Ondřejovská kronika 1911-1929

Jedná se o každoroční rukopisný souhrn událostí v rodině Fričů, na observatoři v Ondřejově a souvisejících událostí sepsaných Ančou Fričovou, dcerou J.Friče, vždy ke konci příslušného roku. Text je uveden v autentické podobě pouze s nezbytnými korekturami.

Tato kniha je vydána na základě rukopisu poskytnutého potomky J.Friče a fotografického archivu J.Friče poskytnutého vedením Astronomického ústavu AV ČR a uložených v AsÚ AV ČR v Ondřejově.

A5, 136 stran, pevná vazba

vydavatel: Hvězdárna Františka Pešty Sezimovo Ústí

 

Předkládaný text kroniky Ančy Fričové - Brázdilové (1898 - 1981) lze v pravdě označit za mimořádný poklad českého národního písemnictví, který podává čisté a nezkreslené svědectví o budování a prvních letech ondřejovské hvězdárny. Milým a vstřícným jazykem popisuje strhující příběh vzniku prvotřídního odborného pracoviště, které následně jeho zakladatel dr. Josef Jan Frič věnoval Československé republice k desátému výročí jejího založení.
Anča Fričová začala kroniku psát v roce 1911, kdy na zalesněném vrchu v blízkosti obce Ondřejov již soukromá hvězdárna - pozorovací domečky, centrální a západní kopule, pracovna - stála. Anče v té době bylo třináct let a toto místo, jak sama píše kopeček, považovala za „naše malé království”. Pohledem dospívající dívky nás její text přímo vtáhne do rané doby nejvýznamnější československé observatoře. A především nám dá nahlédnout do všech koutů neobyčejného přátelství, úcty a mimořádné vzdělanosti hlavních protagonistů celého příběhu: dr. Josefa Jana Friče, prof. Františka Nušla a dr. Bohuslava Maška - tří králů ondřejovského zázraku.
Silný příběh ondřejovské observatoře nekončí poslední stránkou předkládané kroniky, ale naopak. Každým dnem se píše dále v podobě velmi úspěšného vědeckého centra světové úrovně. Fričův životní odkaz věnovaný zemi, kterou jako člen Maffie (hlavního orgánu českosloven-ského odboje za první světové války) pomáhal vybudovat, se tak činností Astronomického ústavu Akademie věd ČR stále nepřestává naplňovat. Je proto velkou radostí, že kronika z pera Ančy Fričové - Brázdilové opustila archiv zmíněného ústavu a my si v ní od nynějška můžeme kdykoliv číst a čerpat z ní sílu pro naše konání.
Ing. Štěpán Kovář, Ph.D.
Česká astronomická společnost

 

Opravný lístek

str.17, str.49 - Obeštovi - správně Obešlovi

str.44, str.48, str.50 - Feništovi - správně Jeništovi (Jeništová)
str.28 - správně má být: ...z piety ke starým obyčejům (nikoliv k obličejům)
                    "         "       ...Táta přijížděl na saních z Mnichovic (nikoliv z Mnichova)
str. 131 - heslo Mašek Karel, které se vyskytuje na str. 10 a 73. 

                - Karla Maška se týká pouze první výskyt      

                - na str. 73 se jedná o jeho bratra Bohuslava Maška, Nušlova celoživotního přítele a spolupracovníka od jejich studentských časů v Jindřichově Hradci, později místoředitele hvězdárny. 

str.132 - strýček Obešlo: JUDr., nikoliv Ing.
            - teta Jeništová: nebyla sestra Marie Fričové roz. Federové, ale sestřenice Josefa Jana Friče (rozená Bartelmusová)
str.133 - Kamila Neubauerová: chybný letopočet - správně: 1901-1975

 

Za připomínky děkujeme především Martě Princové, Janu Vondrákovi.