Zatmění Slunce 20.3.2015

20.03.2015 20:36

 

Zatmění Slunce 20.3.2015 je již minulostí, nezbývá jiná možnost, než vše zhodnotit a zavzpomínat. Především je nutné poděkovat za vyplněnou objednávku nádherného počasí, které opravdu nemohlo být lepší. Jasná obloha předchozích dnů vydržela po celou dobu zatmění a pokračovala až do večera. I tento fakt přispěl k nebývale velké návštěvnosti hvězdárny, která překonala 300 návštěvníků. Návštěva 12 třít škol (mateřské, základní, speciální) nás příjemně překvapila a díky příjemnému prostředí okolí hvězdárny se tento nával podařilo zvládnout. Stejně jako množství návštěvníků na hvězdárně nás překvapil počet návštěvníků internetových stránek naší hvězdárny, který den před zatměním překročil 2000 a v den zatmění dokonce 5000 unikátních hostů.

 

Pozorování zatmění Slunce metodou projekce

Jedná se o nejjednodušší a nejbezpečnější způsob pozorování. Obraz Slunce promítáme dalekohledem na projekční desku umístěnou za okulárem. Přednost této metody spočívá v možnosti graficky zaznamenat jednotlivé fotosferické jevy a v našem případě především postup Měsíce před Sluncem. 

 

 

 

 

Tímto způsobem bylo možné pozorovat zatmění u velkého dalekohledu v kopuli hvězdárny a také u nejstaršího dalekohledu, umístěného v prostoru před hvězdárnou.

 

Pozorování zatmění Slunce přímou metodou

Přímé pozorování Slunce dalekohledem je možné v případě, kdy je dalekohled opatřen vhodným filtrem, který je umístněn před objektivem dalekohledu (umístnění filtru za okulárem není vhodné z hlediska bezpečnosti). Při zatmění Slunce byl takovým filtrem opatřen dalekohled binar, který byl k dispozici návštěvníkům před objektem hvězdárny.

 

 

Pozorování zatmění Slunce pouhým okem

Při pozorování Slunce (při i mimo zatmění) musíme bezpečně chránit svůj nenahraditelný zrak. Nikdy se proto nedíváme do Slunce nechráněným okem stejně jako při tomto zatmění. Bezpečný sluneční filtr musí odstínit 95 % slunečního světla, dále musí zrak chránit před ultrafialovým a infračerveným zářením. 

 

 

 

Pozorování zatmění Slunce speciálním dalekohledem H-alfa

Při pozorování zatmění Slunce je možné využít i speciální dalekohled, opatřený filtrem H-alfa.  Pozorování Slunce resp. sluneční fotosféry ve spektrální čáře H-Alfa patří k nejzajímavějším amatérským pozorováním v astronomii vůbec. Slunce, které v kontinuu ukáže jen skvrny, fokulová pole a za dobrých podmínek granulaci, v čáře vodíku odhalí další úkazy, z nichž mnohé jsou dynamické a jejich změny lze pozorovat ve velmi krátkém časovém intervalu. Dalekohledy pro pozorování v čáře H-Alfa (656.28 nm) jsou vybaveny speciálními filtry, které zabraňují vstupu tepelného záření do dalekohledu a dále z viditelného spektra vybírají pouze velmi úzkou část, ve které jsou vidět protuberance, filamenty, vzplanutí provázející erupce atp.

Dalekohledem s filtrem H-alfa bylo možné pozorovat zatmění před objektem hvězdárny.

 

 

 


 

 

 

Pozorování zatmění Slunce pomocí camery obscury

Camera obscura je v principu schránka (třeba i velikosti místnosti) s otvorem v jedné stěně. Světlo z vnější scény po průchodu otvorem dopadne na konkrétní místo na protější stěně. Promítalo-li se na papír, mohl malíř obraz jednoduše obkreslit. S popsaným jednoduchým aparátem byl promítaný obraz vždy menší než ve skutečnosti a převrácený. Se zmenšujícím se otvorem je promítaný obraz ostřejší, ale zároveň se snižuje jeho jas. Je-li otvor příliš malý, ostrost se opět začne zhoršovat vlivem difrakce. 

Cameru obscuru jsme si vyzkoušeli v jisté modifikaci. První verzí bylo "promítání" Slunce na různé předměty či zeď, a to pouze pomocí kartonu opatřeného dirkami. Druhou verzí pak bylo využití přírodní camery obscury, kdy sluneční světlo pronikalo borovicemi a my pak mohli sledovat velké množství zatměných sluncí např. na kartonu.

 

 

podrobnosti o zatmění

Fotogalerie ze zatmění

vše o Slunci a pozorování Slunce

 

 

Co vše může souviset se zatměním Slunce

Náš kamarád Martin Klíma se při tomto zatmění pustil do ověřování pravdivosti či nepravdivosti tvrzení o různých jevech souvisejících se zatměním. Tímto mu velmi děkujeme za zapůjčení jeho výsledků a materiálů. 

Další reakci jsme zaznamenali od profesionálních astromů: "Jsem spokojen, efekty byly podobné jako při úplném zatmění, byť v menší míře," řekl sluneční fyzik Michal Švanda, který úkaz sledoval na hvězdárně v Ondřejově nedaleko Prahy. 

 

Divný světlo

"Vždycky mě zajímalo, jestli je i při částečném zatmění slunce objektivně "divný světlo". Tak jsem ho zkusil vyfotit."

(Martin Klíma)

 

 

 

 

Pokles intenzity slunečního svitu

"Pokles slunečního svitu [W/m2] naměřený osvitovým čidlem na solární elektrárně během zatmění slunce. A pak že svítilo furt"

(Martin Klíma)

 

Pokles teploty

"Pokles teploty během dnešního zatmění, jak to zaznamenalo teplotní čidlo. Čas je v UTC, kříž označuje okamžik maximálního zákrytu."

(Martin Klíma)