Zasedání jihočeské pobočky ČAS v Sezimově Ústí

03.12.2006 11:17

 

Pravidelná podzimní schůze jihočeské pobočky České astronomické společnosti, konající se na hvězdárně v Českých Budějovicích nebo v Jindřichově Hradci, se tentokrát uskutečnila 2. prosince 2006 na hvězdárně Františka Pešty v Sezimově Ústí. Vzácnou účastí se stal tajemník celostátní České astronomické společnosti a pracovník Astronomického ústavu v Praze Pavel Suchan, který seznámil členy pobočky s děním a novinkami ve Společnosti- organizace sdružující amatérské a profesionální pracovníky v astronomii.

Kromě volby delegátů na Sjezd ČAS v dubnu 2007 ve Valašském Meziříčí, proběhla řada přednášek, např. nestora jihočeské po-bočky a odborníka na sledování sluneční aktivity Ladislava Schmieda o poslední  aktivitě 11-ti letého cyklu našeho Slunce.

Vedoucí hvězdárny Františka Nušla v Jindřichově Hradci Jana Jirků diskutovala o rekonstrukci tamního „okna do vesmíru“ a ing. Dalibor Glos promítl zajímavý film o kongresu v Praze.

Přednáška ing. Jany Tiché, ředitelky českobudějovické hvězdárny osvětlila pří-mou účastí a uvedla snímky z letního kon-gresu Mezinárodní astronomické unie, který za účasti 2 000 odborníků z celého světa po 39 letech proběhl v Praze. Rovněž nechy-běla zmínka manželů Tichých o činnosti a objevech planetek na observatoři na Kleťi, která je na světě jedním z nejúspěšnějších pracovišť. Z budějovické hvězdárny byly nabídnuty publikace Vadémecum demon-strátora hvězdárny, astronomické kalendáře a tradiční a každého astronoma nepostra-datelná Hvězdářská ročenka-07.  

Pobočka společnosti vydává nepravi-delný zpravodaj Jihočas.