Výsledky finále 6. ročníku Astronomické olympiády

27.06.2009 00:39

 

 

Kategorie G,H - 6. a 7. ročník ZŠ

1. místo:        Eva Miklušová, Gymnázium, Komenského 29, Přerov

2. místo:        Jana Řežábková, Gymnázium, Komenského 89, Písek

3. místo:        Vojtěch Daniš, Gymnázium, Tomkova 45, Olomouc

 

Kategorie E,F - 8. a 9. ročník ZŠ

1. místo:        Filip Murár, Gymnázium, Masarykovo nám. 9, Třebíč       

2. místo:     Lukáš Timko, Gymnázium Pierra de Coubertina, Nám. Františka Křižíka 860, Tábor (člen Astronomického kroužku Hvězdárny Fr. Pešty v Sezimově Ústí)

3. – 4. místo: Anh Vu Le Quy, Gymnázium, Nerudova 7, Cheb

                      Ondřej Theiner, ZŠ Máj I, Chlajna 21, České Budějovice  

 

Kategorie C,D (proběhla v Ostravě 22.5.) – 1. a 2. ročník SŠ

1. místo:        Stanislav Fořt, Gymnázium Pierra de Coubertina, Tábor (člen Astronomického kroužku Hvězdárny Fr. Pešty v Sezimově Ústí)

2. místo:        Jana Smutná, Gymnázium Christiana Dopplera, Zborovská 45, Praha 5

3. místo:        Jakub Vošmera, Gymnázium Matyáše Lecha, Brno

 

Odpoledne čekal na finalisty společný program ve slavnostních prostorách budovy Akademie věd na Národní třídě 3, Praha 1. Byla to ukázka pokusů pod názvem Astronomická kuchařka aneb jak ochutnat kometu z dílny Mgr. Marka Česala a Bc. Tomáše Meisera. Z rukou děkanky Pedagogické fakulty Západočeské univerzity v Plzni doc. Jany Coufalové pak finalisté obdrželi diplomy a řadu odměn. Prvních sedm v každé kategorii si odneslo dalekohledy – od astronomických dalekohledů až po triedry, vše věnováno firmami Supra Praha, s.r.o. (www.celestron.cz) a Dalekohledy Matoušek (www.dalekohledy.cz). V sobotu pokračuje finále Astronomické olympiády exkurzí na observatoř Astronomického ústavu Akademie věd ČR, v. v. i. v Ondřejově. Finalisté Astronomické olympiády se budou  moci  podívat  na  odborná  pracoviště  včetně  kopule s  největším  dalekohledem  u  nás o průměru zrcadla 2 m a ptát se vědeckých pracovníků a pozorovatelů, kteří výzkum vesmíru vykonávají.

Astronomická olympiáda je v průběhu školního roku rozdělena do tří kol. První kolo probíhá na školách. Z něho pak postupují ti, kteří byli alespoň částečně úspěšní. Ve druhém kole, které je korespondenční, už musely děti více zabrat a mj. také uskutečnit praktická pozorování pod oblohou.

Letošního, již šestého ročníku se v  jeho  prvním  kole  zúčastnilo  5 890  prací. Do druhého (korespondenčního) kola postoupilo 4 211 dětí, ze kterých 52 nejlepších dorazilo na pražské finále.  Astronomická olympiáda probíhá také v kategorii určené pro 1. a 2. ročník středních škol (čtyřleté studium). Tuto kategorii ve spolupráci zajišťuje Hvězdárna a planetárium J. Palisy v Ostravě (https://planetarium.vsb.cz/). Finále proběhlo v Ostravě 22. května. Středoškolské kategorie se v prvním kole zúčastnilo 627 studentů, do druhého kola postoupilo 592 a ve finále úlohy řešilo 9. Zejména pro lokální media je zajímavé statistické rozdělení řešitelů podle krajů, viz https://olympiada.astro.cz/, v menu vybrat Aktuální ročník a v pravém sloupci si vybrat školní nebo korespondenční kolo a výsledky v jednotlivých kategoriích.

Všichni finalisté obdrželi knihy od Nakladatelství Akademie věd ČR Academia  (www.academia.cz) a řadu dalších odměn.  Na Astronomické olympiádě spolupracuje řada hvězdáren a planetárií v České republice v podobě konzultací. Ceny pro finalisty poskytly Společnost Astropis, Hvězdárna v Úpici a pražské Kartografické vydavatelství Žaket (www.zaket.cz).  Partnerem finále Astronomické olympiády a doprovodného programu jsou Akademie věd České republiky, Astronomický ústav AV ČR, v. v. i. a Hvězdárna a planetárium hl. m. Prahy.

Astronomická olympiáda je zařazena a podporována Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v kategorii A a je připravována ve spolupráci s Pedagogickou fakultou Západočeské univerzity v Plzni. Nemalé časové náklady, které Česká astronomická společnost a spolupracující organizace na Astronomickou olympiádu vydávají, jsou velmi dobře vynaloženy  –  podpora  dětí  se  zájmem o astronomii, vědu, souvislosti a s chutí a ochotou udělat něco navíc, než co jim škola nezbytně předepisuje, je vynikající investice.