Výsledky 13. kola Astronomické olympiády

04.06.2016 07:31

 

V pátek 20. května se pět desítek finalistů ze základních škol a víceletých gymnázií z celé republiky utkalo na celostátním finále v Praze. Mladší řešitelé soutěžili na Štefánikově hvězdárně, starší na Akademii věd na Národní třídě. Středoškoláci svá finálová klání absolvovali na Filosoficko-přírodovědecké fakultě Slezské univerzity v Opavě. Na prvních příčkách se v jednotlivých kategoriích umístili Lukáš Supik z Gymnázia v Třinci v kategorii AB,  Jindřich  Jelínek  z  Gymnázia  Olomouc - Hejčín  v  kategorii  CD,  Martin  Schmied z Gymnázia v Jihlavě v kategorii EF a Samuel Elich z Gymnázia Jana Keplera v kategorii GH.

V uplynulých osmi měsících vyřešili soutěžící 278 soutěžních úloh a otázek během tří soutěžních kol ve čtyřech kategoriích. Strávili desítky hodin pod hvězdnou oblohou a samostudiem při řešení krajského kola. Věnovali se tématům Zemi blízkým, ale i měření rychlosti světla nebo obecné teorii relativity. Nejlepší řešitelé se po celoročním úsilí setkali v ústředních kolech v Opavě a v Praze.

Pražská finále se tradičně konala na Štefánikově hvězdárně pro žáky 6. a 7. tříd a Akademii věd na Národní třídě pro žáky 8. a 9. tříd. Během tříhodinového soutěžního bloku čekal mladší účastníky interaktivní kvíz v jedinečných historických výstavních prostorech hvězdárny, zatímco starší soutěžící prověřily mimo jiné úlohy o supernově, podmínkách pro život na planetách u cizích hvězd a vesmírná přirovnání.

Finalisty přišli na zahájení pozdravit a podpořit zakladatelé olympiády - Dr. Štěpán Ivan Kovář a Petr Bartoš. Odpoledne pak společně na Akademii věd vyslechli přednášku Prof. RNDr. Petra Kulhánka, CSc. Gravitační vlny - objev, na který jsme čekali 100 let, obdrželi diplomy a řadu odměn. Výherci si odnesli astronomické dalekohledy věnované firmou Supra Praha, s.r.o. (www.celestron.cz). V sobotu finále Astronomické olympiády pokračovalo procházkou Prahou astronomickou, kterou připravil vedoucí Štefánikovy hvězdárny Mgr. Jakub Rozehnal a návštěvou pražského planetária.

 

Kategorie EF (8. a 9. třída a ekvivalent víceletých gymnázií)

Martin Schmied, Gymnázium Jihlava
Radka Křížová, Gymnázium J. Heyrovského, Praha
Jiří Loun, Gymnázium Olomouc-Hejčín

 

Kategorie GH (6. a 7. třída a ekvivalent víceletých gymnázií)

Samuel Elich, Gymnázium Jana Keplera, Praha
Kateřina Holečková, Gymnázium F. M. Pelcla, Rychnov nad Kněžnou
Kristina Dvořáková, Gymnázium Sázavská, Praha


Astronomická olympiáda je v průběhu školního roku rozdělena do tří kol. První kolo probíhá na školách. Z něho pak postupují ti, kteří byli alespoň částečně úspěšní. V druhém kole, které je korespondenční, už musely děti více „zabrat“ a mimo jiné také uskutečnit praktická pozorování pod skutečnou oblohou.

Letošního třináctého ročníku se v jeho prvním kole zúčastnilo 9 115 žáků. Ve druhém (korespondenčním) kole odevzdalo své práce 1 793 dětí, ze kterých 50 nejlepších dorazilo na pražské finále.

Astronomická olympiáda probíhá také v dalších dvou kategoriích určených pro 1. až 4. ročník středních škol (čtyřleté studium). Tyto kategorie ve spolupráci s Českou astronomickou společností zajišťuje Filosoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě. Ústřední kola jsou ve středoškolských kategoriích třídenní a proběhla ve dnech 16. - 18. března a 11. - 13. května.

 

Kategorie AB (3. a 4. ročník středních škol)

Lukáš Supik, Gymnázium Třinec, příspěvková organizace, Komenského 713, Třinec
Jindřich Jelínek, Gymnázium Olomouc - Hejčín
Pavel Kůs, Gymnázium J. Š. Baara, Domažlice


Kategorie CD (1. a 2. ročník středních škol)

Jindřich Jelínek, Gymnázium Olomouc - Hejčín
Martin Orság, Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov
Jiří Vala, Gymnázium a Střední odborná škola Mikulov, p.o.


Středoškolských kategorií se zúčastnilo 1 567 studentů, ve finále úlohy řešilo 35. Zejména pro lokální media je zajímavé statistické rozdělení řešitelů podle krajů, viz olympiada.astro.cz, v menu vybrat Aktuální ročník a dále si vybrat školní nebo korespondenční kolo a výsledky v jednotlivých kategoriích.
Na Astronomické olympiádě spolupracuje řada hvězdáren a planetárií v České republice v podobě konzultací. Hlavní ceny pro nejlepší finalisty v podobě astronomických dalekohledů poskytla firma Supra Praha, s.r.o.

Další ceny obdrželi finalisté od Hvězdárny a planetária v Hradci Králové, Evropské jižní observatoře, Nakladatelství Fraus, Rádia Blaník, Hvězdárny Žebrák, Společnosti Astropis, Nakladatelství Aventinum ,Hvězdárny a planetária Brno, Slezské univerzity v Opavě, města Opava, Slezského zemského muzea a firmy Model Opava.

Na finále Astronomické olympiády a doprovodném programu se podílejí Štefánikova hvězdárna v Praze, Astronomický ústav AV ČR v.v.i., Akademie věd ČR, Astronomický ústav Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogická fakulta Západočeské univerzity v Plzni,  Evropská jižní observatoř,  Filozoficko - přírodovědecká  fakulta Slezské univerzity v Opavě a magistrát města Opavy.

Více informací o Astronomické olympiádě (i o minulých ročnících) lze najít na olympiada.astro.cz. Tam také najdete seznam všech letošních finalistů včetně města, odkud jsou, zadání a řešení úloh všech letošních kol.