Velký polský kříž

04.11.2016 09:50

 

Místo písmen používáme značky pro umístění písmen v kříži.

 

Příklad

text:           zelenina

šifra:  

       

               

Jak šifrovat

Místo písmene, které šifrujeme, nakreslíme čáry, které jsou okolo trojice písmen. Aby se jedno písmeno odlišilo od ostatních z trojice napíšeme tečku doprostřed, buď více nalevo, napravo nebo do středu.

Šifrujeme podle následující tabulky: