Typy impaktních kráterů

14.05.2011 07:52

Jednoduchý kráter má mísový tvar. Jeho val má hladké stěny a šířka je větší než hloubka. Typickou charakteristikou komplexních kráterů je centrální hrbolek a terasovité stupňování vnitřních valů. Centrální hrbolek vzniká po uvolnění stlačené horniny. Zda při dopadu tělesa vznikne kráter jednoduchý nebo komplexní, závisí na mnoha okolnostech. Mezi hlavní patří velikost dopadajícího tělesa, jeho hustota a rychlost dopadu. Podstatnou charakteristikou je také gravitační zrychlení na povrchu planety či jiného tělesa, na kterou meteoroid dopadá. Čím silnější je gravitace, tím menší komplexní krátery mohou vznikat. Na Zemi je tento hraniční průměr pro typický dopad mezi dvěma až čtyřmi kilometry v závislosti na složení horniny v místě dopadu. Na Měsíci, na kterém je gravitační konstanta přibližně šestkrát menší, je tento průměr mezi patnácti a dvaceti kilometry.

 

Průměr dopadajícího tělesa
(v metrech)

Hmotnost
(v megatunách)

Interval
(v letech)

Důsledky

< 50

< 10

< 1

Meteory většinou nedopadnou na zemský povrch.

75

10–100

1 000

Železné meteority vytvoří krátery jako Barringerův kráter; kamenné meteority explodují ve vzduchu, jako např. tunguzský meteorit; Meteority, které se dostanou až na zemský povrch, zničí plochu o velikosti velkoměsta.

160

100–1 000

5 000

Železné i kamenné meteority dopadnou na zemský povrch; Komety explodují ve vzduchu; Při dopadu na zem zničí metropole o velikosti New Yorku či Tokia.

350

1 000–10 000

15 000

Při dopadu na zem zničí plochu o velikosti menšího státu; Při dopadu do vod oceánů vznikají vlny tsunami.

700

10 000–100 000

63 000

Při dopadu na zem zničí plochu o velikosti středně velkého státu; Při dopadu do vod oceánů vznikají obrovské vlny tsunami.

1 700

100 000–1 000 000

250 000

Dopad takovéhoto kráteru zvíří prach s celosvětovými následky a zničí plochu o velikosti velkého státu (Kalifornie, Francie).