Tentokrát smutná zpráva

11.02.2016 19:57

 

S politováním oznamujeme, že 9.2.2016 zemřel jeden ze zakladatelů hvězdárny v Sezimově Ústí, pan Václav Kalina.  

Pan Kalina byl již u přípravy projektu hvězdárny, pomáhal se stavební přípravou, řízením stavby a především byl tím mužem v pozadí, který vyřizoval většinu administrativy souvisejících se stavbou. V roce 1964 se stavbou hvězdárny totiž nezabýval pouze Astronomický kroužek, ale celý výbor Klubu pracujících a především jeho tajemník Václav Kalina, a také Městský národní výbor v Sezimově Ústí. Stavba hvězdárny zaměstnávala pracovníky Okresního národního výboru v Táboře, a to hlavně plánovací odbor a odbor výstavby, ale také komisi pro zvelebování obcí, měst a okresů. Stavba hvězdárny tak dostala vpravdě celookresní rozměr.

Na samotné stavbě hvězdárny se postupně vystřídali téměř všichni členové Klubu pracujících v Sezimově Ústí, díky jeho aktivnímu tajemníkovi Václavu Kalinovi, a samozřejmě i všichni členové astronomického kroužku. Mezi nejaktivnějšími „staviteli“  byli pánové Pečenka, Pešta, Bejblík, Kalina, Hartman, Přívozník, Pěchota, Kocman, Urbánek, Krajíček, Krejčí, Tichý, Tomáš a Ševčík.

Tím to ovšem neskončilo, protože právě Václav Kalina jako tajemník Klubu pracujících dlouhá léta podporoval činnost hvězdárny a jejích členů.

V roce 2015 tomu bylo právě 50 let, kdy byla hvězdárna v Sezimově Ústí otevřena a u této příležitosti proběhly i rozsáhlé oslavy. Václav Kalina byl při oslavách také tím, kdo pokřtil publikaci "Astronomie v Sezimově Ústí", věnovanou historii hvězdárny, Františku Peštovi a všem, kteří se pohybovali okolo hvězdárny v Sezimově Ústí. Můžeme tak odcitovat jednu z posledních vzpomínek, a to právě z říjnových oslav 50. výročí hvězdárny, kterých se pan Kalina zúčastnil. 

Nápad, projekt, organizace výstavby, zajištění stavebního personálu a mnohdy i potřebné vybavení včetně hlavního dalekohledu však téměř bez výjimky ležely na bedrech toho, kdo s nápadem nové hvězdárny přišel. Od dob steplingových se mnoho nezměnilo. A jak mi řekl pan Václav Kalina: „Při objednávání stavebních prací a jejich fakturaci jsem stál pořád jednou nohou v kriminále. ... Jinak by nic nebylo.”

Na pana Václava Kalinu budou všichni členové ještrě dlouhou dobu vzpomínat a jsme velmi rádi, že jsme se s ním mohli při oslavách hvězdárny setkat.

Za Hvězdárnu Františka Pešty, Petr Bartoš.