Skladování dalekohledů

01.07.2012 13:29

Dalekohledy jsou na skladování poměrně nenáročná zařízení. Zpravidla postačuje jejich uložení na vhodné skladovací ploše v suchém prostředí. Rozpětí teplot není nijak kritické. Přístroj tak lze ukládat stejně tak dobře např. v bytě jako v nevytápěné garáži či dílně.

Před okolním prachem je nutné pouze přístroj chránit vhodným pouzdrem nebo zakrytím. To ostatně platí i v přestávkách mezi vlastními pozorováními. Pokud dalekohled zrovna nepoužíváte, uzavřete tubus přístroje (popř. buňku s primárním zrcadlem). Omezíte tak pronikání prachu na plochu zrcadla.

Stejně samozřejmá se zdá i následná poznámka. Po pozorování, když je tubus po spadnuté rose vlhký, nebalte dalekohled dlouhodoběji do hermetických obalů, ale nechte jej nejprve řádně vyschnout. Pro dlouhodobější uložení má být do ochranných obalů (krabice, kufr, plachta, …) umístěn opravdu jen suchý dalekohled. Jakkoliv se to může zdát samozřejmé, bohužel se v tom velmi často chybuje a ukládá se přístroj byť s vyschlou optikou, ale např. s vlhkou částí montáže (nejčastěji spodní deska Dobsonu). To bývá často „smrtící rána“ pro většinu elektronických pomůcek, kterými je často dnešní dalekohled protkán.

Čas od času se vedou velké diskuze ohledně nejvhodnější polohy zrcadla/objektivu při skladování. Pro běžné průměry čočkových objektivů a malé průměry zrcadlových (cca do 250-300mm) je poloha skladování prakticky libovolná a nijak neovlivňuje kvalitu přístroje ani výsledného obrazu. U zrcadel věších průměrů (zpravidla nad 350mm) je situace trošku komplikovanější a obecně závisí i na způsobu uložení zrcadla a jeho tloušťce. Obecně lze říci že nejvhodnější poloha pro zrcadlo většího průměru je vertikální, kdy zrcadlo míří vzhůru a leží tak celou svou vahou rovnoměrně na podpůrných bodech. Některé systémy (např. Schmidt-Cassegrain) jsou zpravidla navrženy tak, že mimo tuto polohu, která jim nijak neškodí je lze skladovat i namířené směrem k zemi. To je obzvláště výhodné u dalekohledů na vidlicové montáži, kdy se minimalizuje prostor vyžadovaný pro skladování.
 

Zdroj:  https://posec.astrotechnics.eu