Přísloví převedená do vědeckého jazyka

28.11.2015 23:41

 

Při nadměrném zvyšování pohybu dolních končetin ve značném časovém rozpětí za účelem naplnění křivule s držadlem sloučeninou kyslíku a vodíku, dojde jednoho dne k uvolnění molekul spojujících tuto křivuli s oním držadlem, čímž se jmenovaný objekt rozdělí na jednotlivé segmenty.
Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne.

Passes Domestikus v sevřené naší horní končetině bývá preferován před příslušníkem čeledi Columbidae nacházejícím se na horní části budovy, chránící její interier před povětrnostními vlivy.
Lepší vrabec v hrsti, než holub na střeše.

Představitel čeledi Canidae opisoval křivku y = a.x2 + b.x + c nad prostorem Avana Sativa.
Skákal pes přes oves.

Podmínkou koexistence druhů Homo Sapiens a Camis Lupus je sjednocení jejich akustické soustavy.
Kdo chce s vlky žíti, musí s nimi výti.

Občan záměrně poskytující klamné informace současně neoprávněně převádí do svého vlastnictví majetek spoluobčanů a společnosti.
Kdo lže, ten i krade.

Striktní dodržování zásad občanského soužití vede k maximální délce pěšího přesunu jedince, který se takto chová.
S poctivostí nejdál dojdeš.

Náraz akustických vln šířících se ze zdrojů v lidském hrdle se odráží od bariéry stromů. Fyzikální charakteristika zpětné vlny je adekvátní původnímu impulsu.
Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá.

Bytost, která je příslušníky křesťanských církví vzpomínána 26. července, bývá uváděna v souvislosti s meteorologickým jevem, jež se týká poklesu temperatury v době, kdy se slunce objevuje na obzoru.
Svatá Anna, chladna z rána.

Chemická sloučenina kyslíku a vodíku, jež produkuje minimálně decibelů, působí erozi na vrstvách hornin uložených podle její trasy.
Tichá voda břehy mele.

Kategorický imperativ zabrání osobě s nulovou koupěschopností plaziti se do ráje.
Bez peněz do hospody nelez.

Fixovat vědomosti v mozkové kůře, fixovat vědomosti v mozkové kůře, fixovat vědomosti v mozkové kůře.
Učit se, učit se, učit se.

Více než 1x, ale méně než 3x urči velikost fyzikální či mechanické veličiny a méně než 1x, ale více než 0x použij způsobu obrábění, jímž se od sebe oddělují části materiálu.
Dvakrát měř a jednou měř.

Dráha XY, kterou urazí příslušník třídy Oves začínající svou aktivitu v době, kdy ta část země, na níž se nachází, ještě není přikloněna ke slunci, je delší dráha, kterou urazí ostatní příslušníci téže třídy provozující svou aktivitu později.
Ranní ptáče dál doskáče.

Rovněž pracovník splňující všechny kvalifikační předpoklady k výkonu odborných prací ve stavebnictví spojených s využíváním dřevní části rostlin, může někdy utrpět pracovní úraz.
I mistr tesař se někdy utne.

Aurum svým významem pro Homo Sapies zřetelně zaostává za chloridem sodným.
Sůl nad zlato.

Pro osoby, které trpí chorobně i opakovaně úzkostí, platí zákaz vstupu na území porostlé jehličnany, listnáči i smíšenými porosty.
Kdo se bojí nesmí do lesa.

Bednářský výrobek kulového tvaru s nulovým obsahem šíří akustické vlny výrazněji než obdobný výrobek s nenulovým obsahem.
Prázdný sud nejvíce duní.

Při poklesu produktivity práce na nulu se projeví totální nedostatek kruhového pečiva způsobující obezitu obyvatelstva.
Bez práce nejsou koláče.

Soustavou výchovou mladého člověka k obraně vlasti nelze srovnávat s občankou zakládající výdělečný vztah na své laktační schopnosti.
Vojna není kojná.