Příprava projektu - projektil

05.06.2011 09:31

Zdroj - Střelné zbraně

Pro dosažení potřebné rychlosti projektilu je mužné použít různé střelné zbraně. Úsťová rychlost střely je přímo závislá na více faktorech. Hlavními jsou váha střely, množství a druh výmetné slože (prachu) a délka hlavně. Vlivů na úsťovou rychlost je více, ale pro praxi jsou zanedbatelné. Pro náboj 6,5x65 RWS se uvádí 1000 m/s, 5,6 Ultra Rapid 1030 m/s, 9mm Luger subsonic 290 m/s atd. Orientační hodnoty rychlostí projektilu jsou uvedeny v tabulce.
Pro střelné zbraně, které urychlují projektil jednorázovým uvolněním energie platí pravidlo: pokud projektil přesáhne energii 16 J, platí pro takovou zbraň nutnost registrace a její držení je podmíněno zbrojním pasem. 

 

Ráže zbraně

Rychlost

vzduchovka - diabolka 4,5 mm

170 m/s

6 mm puška

220 m/s

9x19 mm (pistole)

340 m/s

12,7x99 mm (těžký kulomet)

800 m/s

5,56x45 mm (útočná puška Heckler & Koch G36)

920 m/s

125x1400 mm (tank)

1700 m/s

 

 

Zdroj - Elektromagnetický pulzní urychlovač

 

Datum: 20.9.2010 13:11:42
Vážený pane Bartoši,
laboratorní elektromagnetický pulzní urychlovač pro potřeby simulace dopadu meteoritů nelze považovat za zbraň ve smyslu zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, v platném znění (zákon o zbraních), a proto nepodléhá registraci podle tohoto zákona.
Zákonu podléhají zbraně palné, střelné a mechanické, nikoliv elektrické. Jejich funkce je odvozena od okamžitého uvolnění chemické energie (spalování střelivin), stlačeného vzduchu či jiného plynu a nahromaděné mechanické energie (viz příloha první k zákonu o zbraních). To ovšem neznamená, že tyto zbraně nemohou mít elektrický odpal nebo jinou část nabíjecího cyklu. Zbraň vystřelující projektil elektromagnetickým pulzem, případně s opakovaným urychlením není zákonem o zbraních definována.
Proto Váš elektromagnetický pulzní urychlovač považujte za laboratorní zařízení, které nepodléhá registraci.
Toto zařízení nelze považovat ani za zbraňový systém skupiny SVMe 12 podle vyhlášky č. 332/2009 Sb., o provedení zákona o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, neboť se nejedná o vysokorychlostní zbraňový systém s elektromagnetickým pohonem pro vojenské účely.
S pozdravem Ing. Jan Palounek, Odborný referent-pyrotechnik