Převod webu Hvězdárny

18.01.2014 23:43

Vážení přátelé - dnes byl spuštěn tento nový web Hvězdárny Františka Pešty v Sezimově Ústí. Fotogalerie a web o sluneční aktivitě zůstává na původní adrese. Ostatní data včetně historie webu budou do konce února převedena na tyto nové stránky.

Za případné připomínky předem děkujeme.