přechod Venuše přes Slunce 6.6.2012

01.05.2012 21:49

 

 

Ve středu 6. června 2012 spatří všechny současně žijící generace mi-mořádný úkaz na obloze – přechod Venuše přes Slunce. Další nastane až 11. prosince 2117, tedy za 105 roků. Tento úkaz patří do série jediných dvou přechodů Venuše 21. století. První z nich se odehrál 8. června 2004 a z České republiky jsme jej mohli spatřit v celém průběhu.

Kdy, kde a jak
Z České republiky spatříme jen poslední čtvrtinu úkazu v časných ranních hodinách po východu Slunce. To bude vycházet (pro Prahu) ve 4 hodiny 54 minut letního času a 4. kontakt (okamžik úplného výstupu Venuše před slunečním kotoučem) nastane v 6 hodin 55 minut (ve výšce kolem 16° nad obzorem). Venuše bude sluneční kotouč opouštět z pravého horního okraje. Z téměř 7 hodin se v České republice poslední dvě hodiny úkazu odehrají nad obzorem. Úkaz se dá klasifikovat jako druh zatmění, neboť přes sluneční kotouč přechází neprůsvitný kruhový objekt, který ovšem oproti Měsíci ani zdaleka Slunce nezakryje. Na obloze přes bezpečný filtr spatříme na slunečním kotouči malý temný kotouček, jehož úhlový průměr je přibližně 30x menší než sluneční (asi 0.9') – toto pozorování lze provést očima např. přes speciální brýle na pozorování zatmění Slunce. Zajímavé úkazy však nabízí bezprostřední přiblížení Venušina kotoučku k vnitřnímu okraji slunečního disku, kdy se mohou projevit ohybové jevy ve Venušině atmosféře (tzv. kapkovitý jev, při němž se Venušin kotouček jakoby protáhne směrem ke slunečnímu okraji).

Dnes spíše pro zážitek, dříve vědecké práce
Pozorováním tzv. kapkovitého jevu by-la mj. dokázána přítomnost atmosféry na Venuši M. Lomonosovem v roce 1761. Z úkazu se také dalo velmi přesně spočítat, jak daleko je v době úkazu Země od Slunce (tj. jakých hodnot dosahuje Astronomická jednotka; poprvé měřeno při přechodu Venuše v r. 1882, dále až během projektu Venus Transit 2004).

Bezpečnost především! 

V každém okamžiku pozorování pamatujte, že ať budete úkaz sledovat bez dalekohledu či s dalekohledem, nikdy nesmíte zapomenout na svoji bezpečnost. V opačném případě si můžete trvale poškodit zrak! Používejte pro pozorování sluneční filtry, fólie nebo speciální brýle.

 

Průběh úkazu Časy jsou v SELČ, tedy platné v době úkazu.

Východ Slunce          4hod 56min 48s

Třetí kontakt            6hod 37min 30s               Výška     14.6°   

Čtvrtý kontakt          6hod 55min 07s               Výška     17.4°

 

 

Mimořádná otvírací doba Hvězdárny Fr.Pešty   6. června 2012     5 – 7.30 hod.