Pozvánka na Valnou hromadu Hvězdárny Františka Pešty v roce 2015

09.02.2015 11:18

 

Na základě Stanov Hvězdárny Františka Pešty si Vás dovoluji, jménem Rady hvězdárny, pozvat na Valnou hromadu Hvězdárny Františka Pešty, která se bude konat v neděli 15.3.2014 od 9 hodin, v objektu Hvězdárny Františka Pešty v Sezimově Ústí.

 

Předběžný návrh programu:

- zahájení, schválení programu
- hospodaření a činnost za rok 2014
- představení výroční zprávy za rok 2014
- návrh činnosti na rok 2015 a výhled na rok 2016
- oslavy 50. výročí hvězdárny
- granty
- přístavba hvězdárny
- volba nové Rady hvězdárny
- diskuze
- závěr Valné hromady (předpokládaný čas cca 12 hodin)

 

Valné hromady se účastní členové občanského sdružení Hvězdárna Fr. Pešty a případně zájemci o členství.

 

předseda Rady Hvězdárny Fr. Pešty, Vlastislav Feik v.r.