Policie, astronomové a neziskové organizace opět volají po zákazu LED billboardů

23.03.2014 12:08

 

Obecně prospěšná organizace Acta non verba, známá též jako Kverulant.org, občanské sdružení Nechceme billboardy, dopravní policie a Astronomický ústav AV ČR dopisem vyzvaly nového ministra dopravy, aby jeho rezort pokračoval v přípravě novely zákona, která výrazně omezí zejména LED billboardy.

V září 2012 začala platit novela zákona o pozemních komunikacích, která mimo jiné nařizuje odstranit do pěti let reklamní poutače z okolí dálnic, rychlostních komunikací a silnic I. třídy. Poutače u silnic II. a III. třídy však zůstanou zachovány a zákaz se tak nebude týkat ani LED billboardů umístěných ve městech. Za poslední čtyři roky kolem českých silnic vyrostlo zhruba 50 nových velkoplošných LED obrazovek. Mezi odborníky přitom panuje shoda, že z hlediska bezpečnosti silničního provozu se jedná o vůbec nejnebezpečnější formu venkovní reklamy. Neziskové organizace, dopravní policie a astronomický ústav proto již v září 2012 vyzvaly ministerstvo dopravy ke zpřísnění regulace velkoplošných digitálních reklamních zařízení.

Na základě této výzvy byla již v roce 2012 sestavena pracovní skupina, která navrhla omezení světelných reklamních zařízení. Klíčovou částí návrhu je ustanovení, podle kterého by mělo být stanovisko policie k povolení stavby nového billboardu napříště závazné. Pokud by se tak stalo, byla by dobrá šance, že už nebudou povoleny téměř žádné nové reklamní poutače, a to nejen ty světelné. Nový zákon měl být předložen parlamentu v září 2013 a tehdejší koalice i opozice deklarovaly svou podporu tohoto návrhu. Předčasné parlamentní volby tomu zabránily. Odpůrci LED billboardů proto dnes vyzvali ministra dopravy Antonína Prachaře, aby se osobně zasadil o přijetí příslušných legislativních změn.

Plukovník Ing. Jindřich Rybka, šéf dopravní police v Jihomoravském kraji, k tomu říká: „Co se týká nebezpečnosti reklamních zařízení, jednoznačně nejhorší jsou LED billboardy. Mají obrovskou schopnost přitahovat pozornost. Jejich rizikovost spočívá v tom, že tvoří výrazné, barevně nestálé a pohyblivé pozadí k dopravnímu značení nebo semaforům, které jsou pak méně viditelné, rozpoznatelné, a tím pádem i méně účinné. Zejména za snížené viditelnosti a v noci působí světelná plocha s proměnlivým, vysoce kontrastním motivem velice nepříznivě. Omezuje schopnost řidičů dostatečně rychle a včas reagovat na dopravní situaci. Dopravní policie jen málo kdy vydá souhlasné stanovisko ke stavbě nového billboardu, ale stavební úřady nesouhlas policie prostě ignorují a my pak vidíme jaké to má následky.

Pavel Suchan z Astronomického ústavu AV ČR a předseda odborné skupiny České astronomické společnosti pro problematiku světelného znečištění vysvětluje, proč zákaz LED billboardů prosazují i astronomové: „Velkým civilizačním problémem dneška je světelné znečištění. A k tomu LED billboardy velmi přispívají. Astronomům zhoršují pozorovací podmínky. A lidem se ztrácí noc před očima. Sám bydlím v Praze v Nuselském údolí a přímo do bytu mi svítí LED billboard z průčelí Nuselského mostu. V noci máme v ložnici barevnou hudbu místo tmy, která je potřeba pro dobrý spánek, a samozřejmě nám to velmi vadí.

Ing. Vojtěch Razima, ředitel organizace Kverulant.org, k tomu doplňuje: „Již se nám podařilo prosadit zákaz reklam mimo město. Teď se naše úsilí zaměřuje do něj. Billboardáři nám kradou veřejný prostor a s tím je třeba konečně něco udělat i tam.

 

Kontakty:

Ing. Vojtěch Razima
ředitel společnosti Acta non verba, o.p.s. (Kverulant.org)
e-mail: vojtech.razima@kverulnat.org

Ing. Štěpán Fiala
provozovatel serveru nechceme-billboardy.cz
e-mail: info@nechceme-billboardy.cz

plk. Ing. Jindřich Rybka BA
vedoucí odboru služby dopravní police Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje
e-mail: dopravnipoliciejm@mvcr.cz

Pavel Suchan
Astronomický ústav AV ČR, předseda odborné skupiny pro problematiku světelného znečištění České astronomické společnosti
e-mail: suchan@astro.cz